Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 09/02-15/02
   2009-02-09 17:32:59    CRIonline
Cung Dng Cu: Vn may trong tun nay rt kha. Thu c thanh tich hoc tp tt, nng lc lam vic xut sc a khin cho moi cng vic u thun bum xui gio. Vn may v mt tai chinh cung khin moi ngi ao c, tuy nhin cn phai chu y tng cng an toan cho tai san.

Cung Kim Ngu: Thiu s chu ng trong cng tac, d vi vic nho ma l hoan thanh muc tiu, ban be se nu ra nhng kin nghi rt thit thc, bit kt hp vi tinh hinh cua ban thn mi co th co c thu hoach nh mong mun.

Cung Song Sinh: Cng vic trong tun nay tng i nhe nhom, giai quyt n thoa moi cng vic trong thi gian ngn. Nhng nu mun co s t pha thi cn phai tp trung hn na cho cng vic.

Cung C Giai: Vn may v mt s nghip trong tun nay binh thng, khng nn qua y n cng vic cua ngi khac, tp trung lam tt phn vic cua minh la tt nht. Cn phai binh tinh, khng ni nong, bng khng se dn n s xung t vi ng s.

Cung S T: Se gp mt s kho khn trong cng tac, song vi tinh nhn nai va cn thn, ban se vt qua c kho khn. Vn may v co quy nhn giup cung rt kha, se nhn c s giup mt cach kip thi.

Cung S N: Cn phai tng cng u th canh tranh cua ban thn, khng nn lang phi thi gian cho nhng vic nho nht khng u vao u. Nu la hoc sinh thi cn phai n lc hn na, nht la phai luyn tp v tri nh.

Cung Thin Binh: Se gp mt s trc tr trong cng tac, anh hng n tinh tich cc cua ban. Hay nhin nhn vn mt cach ung n, khng s kho khn, nh vy ban se hoc hoi c rt nhiu iu b ich.

Cung H Cap: Vn may trong tun nay tng i tt. Vi tac phong cn thn nhn c s hoan nghnh va anh gia cao cua moi ngi, v mt hoc tp cung thu c thanh tich rt tt. Tun nay rt bn rn v giao tip, cn phai chu y v mt chi tiu.

Cung Nhn Ma: Moi vic trong tun nay u khng xui cheo mat mai, thng xuyn co ngi noi nay noi no, khin ban ni nong mt cach khng u vao u. C mc cho moi ngi ban tan, min la minh co tm trang binh thng la c ri.

Cung Nam Dng: Khi gp kho khn cn phai co nghi lc va tinh thn phn u bn bi, vt qua th thach va kho khn, phat huy tinh sang tao va chu trong thc t cua minh, nh vy moi vic se sun se.

Cung Bao Binh: Thiu ngu, thiu tinh tich cc trong hoc tp va cng tac, thai tan man rt d dn n sai lm, cn phai co thoi quen nghi ngi ung gi gic, nh vy tinh thn mi sung sc.

Cung Song Ng: Vi s tham gia tich cc cua ban, c hi mi se khng ngng n vi ban, hay nm bt va se co thu hoach. Hay hn nhin yu i, nh vy se c nhiu ngi chu y n ban.