Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 12/01-18/01
   2009-01-12 16:33:20    cri
Cung Dng Cu: Vn may trong tun nay rt kha, cn cu chiu kho, c sp ghi nhn, quan h vi ban be, ng s rt gn bo, thng c ban be giup . V mt u t cung co thu hoach khng nho.

Cung Kim Ngu: Vn may trong tun nay binh thng. Cng vic bn rn, cn phai chu y gi gin sc khoe. Vn may v mt tai chinh cung khng co gi ni bt, cn phai chi tiu mt cach ly tinh, bit tit kim la iu cc ky quan trong.

Cung Song Sinh: La mt tun co tm trang sa sut. Mt s kho khn trong cng tac khin ban khng bit u ma ln, ne tranh khng th giai quyt c vn , trc ht cn phai n inh tm trang tim ra giai phap, y mi la thng sach.

Cung C Giai: Tun nay khng bn rn nh trc, co thi gian lam vic ring. Ren luyn sc khoe, i du lich hoc thm ban be thn thich u la nhng s la chon tt, co th khi dy long nhit tinh va yu mn cuc sng cua ban.

Cung S T: Cng tac va hoc tp trong tun nay u rt sun se, s n lc cua ban c moi ngi ghi nhn. Tri nh tt, giup ban nm c nhiu kin thc mi, hn na con bit vn dung mt cach kha thanh cng.

Cung S N: Tun nay rt nhit tinh, si ni, tuy nhin cung d xut hin s bng bt va tuy y, cn phai chu y rang buc i vi nhng hanh vi cua minh.

Cung Thin Binh: Vn may trong tun nay co phn sa sut, khng nn mang theo inh kin trong i x vi cng vic va moi ngi, khim tn, khoan nhng i vi ngi khac se giup ban hoan thanh sun se moi cng vic. Nn tip xuc nhiu vi nhng ngi co ca tinh khac nhau, qua o hoc hoi c nhiu kinh nghim.

Cung H Cap: La mt tun co mi quan h hai hoa vi moi ngi. Lun th hin thai hp tac vi moi ngi, ai ny u mun giao lu vi ban; Bi vy, ban a vt qua c s c n, chan hoa vi moi ngi va cam thy v cung hai long vi tinh hinh hin nay.

Cung Nhn Ma: Co chut chan chng trong cng tac, bi vy nay sinh y inh "nhay vic", chinh vi vy ma anh hng n cng tac hin nay. Tt nht hay tim ban be tm s, se tim c giai phap t ban be.

Cung Nam Dng: Vn may rt tt, moi vic khng nn chu quan, tranh cu tha anh hng n tm trang. Cng tac nhit tinh, tich cc, quan h gn bo vi ng s, tim c nim vui trong cng tac.

Cung Bao Binh: Vn may trong tun nay co phn sa sut, thng hay ni nong, lam cho moi ngi co phn xa lanh. Cn phai thay i tinh tinh, chan hoa vi moi ngi. Se gp mt s trc tr trong cng tac, chu y cn phai nhin thng vao vn , nh vy mi co th chin thng va vt qua.

Cung Song Ng: Cng tac trong tun nay se co mt s thay i, s thay i nay gy tac ng nht inh n tm trang cua ban. Cn phai bit thoa man, khng nn so o hn thit, nh vy vn may mi co th gia tng tr lai.