Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 05/01-11/01
   2009-01-05 16:25:45    CRIonline
Cung Dng Cu: Vn may v mt tai chinh trong tun nay nhin chung n inh, thu nhp kha binh thng, cn phai chu y trong khi mua sm, khng nn vung tay qua tran. N lc trong cng tac nhng rt kho nhn c s ng thun, khin ban co chut bun phin.

Cung Kim Ngu: Tun nay d bc l s c chp cua ban trong cng tac, nn lng nghe y kin cua sp va ng s, c chp se lam ban rt kho co s nhng b; tun nay se khng gp c ngi ma minh mong mun, hay kin nhn ch i.

Cung Song Sinh: Quan h cng chung kha hai hoa, se kt thm nhiu ban mi, nhng ly giai c ao cua i phng se giup ich khng nho cho ban; nhng hanh ng vi vang va bng bt trong cng tac se lam cho nhng vn vn n gian tr nn phc tap, cn phai thn trong va binh tinh mi co th giai quyt sun se.

Cung C Giai: Vn may v mt tai chinh trong tun nay rt kha, thu c hiu qua tt trong vic u t; nhit tinh, si ni, chan hoa vi ban be va ng s, nhn c rt nhiu s giup cua ngi khac.

Cung S T: Tun nay rt d hiu lm i vi ban be, cn phai xin li mt cach chn thanh. Nghe nhac, oc sach co th lam cho tm hn khuy khoa. Vn may v mt tai chinh kha tt, tuy nhin khng nn qua tham lam.

Cung S N: Tun nay co c hi tip xuc vi lanh ao doanh nghip, manh dan nu y kin cua minh se nhn c s khen ngi cua lanh ao. Se gp c ngi ma minh mong mun, i phng cung rt kinh n va quy mn ban.

Cung Thin Binh: Tun nay se co cng vic t xut oi hoi giai quyt, lam ao ln tm trang cua ban, nu i x mt cach binh tinh se giai quyt sun se; gp c ban cu qua in thoai, nhng ky nim xa tai hin trong u, lam cho ban v cung phn khi.

Cung H Cap: Se c quy nhn giup trong khi u t, khng nn coi s giup o la "mon n phai tra", bng khng se anh hng n tm trang. Nhit tinh cng tac, ngun ng lc trao dng, nhng tin vui cung khng ngng n vi ban.

Cung Nhn Ma: Bit cach i x ung v mt tinh cam; co th trinh bay nhng suy nghi cua minh trong cac cuc hop, quan im cua ban se nhn c s coi trong cua moi ngi. Dam chi tiu cho vic hoc hanh.

Cung Nam Dng: Ap lc trong tun nay kha ln, bt k thanh tich ra sao, cn phai nm bt co c hi th hin, dut de se khin thy c giao va ban be it y n ban.

Cung Bao Binh: Quan tm i phng nhng ngi ta lai co chut th trc s quan tm cua ban, khng nn c chp, hay quan tm nhiu hn n tm tinh cua i phng. Nhng ngi co s trng se co c hi phat huy kha nng cua minh.

Cung Song Ng: Tun nay se nhn c nhng cu in thoai rt 'bt ng', khin ban vui mng khn xit. Vn may v mt tai chinh rt binh thng, trong khi lai co rt nhiu vic oi hoi phai chi tiu; kha nng giao lu tip xuc kha tt, nn danh thi gian cho chm soc nhng khach hang mi.