Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 29/12-04/01
   2008-12-29 16:54:29    CRIonline
Cung Dng Cu: Tun nay, mi trng chung quanh se lam cho ban co chut cng thng, mong mun co s biu hin tt nhng lai khng d c ngi khac giup , ng trc cuc din "n thng c ma". Nu co th iu chinh thai se lam xoay chuyn c cuc din.

Cung Kim Ngu: S nghip trong tun nay khng co gi khi sc, th nhng lai co s biu hin tt trong quan h cng chung. Chan hoa vi ban be, khin ban co th tp trung sc lc cho cng tac.

Cung Song Sinh: Vn may trong tun nay co chut sa sut, nhng mu thun khng th tranh c a ngn mt rt nhiu tm sc cua ban, nhiu cng vic khng th thun theo y mun. Vn may trong u t tuy co chut khi sc nhng cng vic cung ni ui nhau n vi ban, lam cho ban co chut trm ngm.

Cung C Giai: Tm hn thanh than, co thi gian quan tm cuc sng cua minh. Cng tac khng co s t pha ro rt, cam giac nh gim chn tai ch, cn phai n lc hn na, chao on thach thc va khng ngng c gng vn ln.

Cung S T: La tun co vn may kha, v mt tinh cam cung kha n inh, oi hoi thi gian vun p; co nhiu c hi th hin trong cng tac, hay phat huy y u tai nng cua minh, vn may v mt tai chinh co phn sa sut, cn phai i x mt cach thn trong.

Cung S N: Tun nay thiu s chu ng trong vic th hin, mit mai lam vic, tuy giam bt c nhng phin phc khng ang co, nhng cung se mt i mt s c hi.

Cung Thin Binh: Cac chi s v vn may trong tun nay u sa sut, cn phai chu y mi quan h vi ngi khac trong s nghip va hoc tp. V mt u t vn duy tri a n inh, khng co gi bin ng ln.

Cung H Cap: Vn may trong tun nay binh thng, v mt tinh cam ring t co chut va cham nhng d han gn; v cng tac cn phai chu ng phi hp vi ng s hn na, thao lun cach lam vic; vn may v tai chinh sa sut, cn phai xit cht hu bao.

Cung Nhn Ma: Suy nghi chin chn, bit luc nao phai ra tay, luc nao phai nhn nai, cng vic sun se, hn na tim c ng minh tm u y hp, lam tng thm sc manh cua minh.

Cung Nam Dng: Vn may trong tun nay rt kha, s nghip cung xui cheo mat mai, tuy khng phai moi vic u thun bum xui gio nhng co th giai quyt mt cach kip thi cac rc ri va phin phc; vn may v mt tai chinh co chut khi sc, cn phai nm bt c hi.

Cung Bao Binh: Tm trang n inh, cho du bi rang buc bi nhng vic vun vt bt ng nhng cung co th iu chinh tm trang mt cach kip thi. Gioi v li dung ngun nhn lc, bit linh ng va thng co s biu hin xut sc, lam tng thm can cn c bat va tng lng.

Cung Song Ng: S biu hin v cng tac trong tun nay binh thng, cng vic lp i lp lai hng ngay lam cho ban thiu nhit tinh trong sang tao, cung lam cho y chi cua ban co phn sa sut. Hay xy dng cho minh long tin, tich cc lam vic, gianh thanh tich tt cho minh.