Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 22/12-28/12
   2008-12-22 16:03:37    CRIonline
Cung Dng Cu: Tun nay co chut sao nhang trong cng tac, nht la s hp tac vi ngi khac xut hin mt s vn tim tang. Kin nghi ban tun nay chiu kho hoc tp ch khng nn qua tp trung vao thc tin.

Cung Kim Ngu: Tun nay co kha nng se hoc hoi mt s s vic mi trong cng tac, co chut l la trong cng vic, thng xut hin s sai sot, khng chu y n nhng chi tit.

Cung Song Sinh: Ap lc cng vic se gia tng vao th T, sau hm th Sau phai bit cach lam ng trc nhng li noi va hanh ng cua ngi khac anh hng n tm trang cua minh. i khi, gia v kh dai cung se mang lai may mn cho ban.

Cung C Giai: Tun nay se gp mt s cng vic kho x, th nhng ban hinh nh c mc no din bin theo qui lut t nhin. Trc th Ba co rt nhiu vic gy phin phc cho ban, cn phai tin tng thi gian se giai quyt c tt ca.

Cung S T: Tun nay cn phai nng cao hiu sut cng tac. Trc th Ba bn tui bui, sau th T ban co th th gian mt chut sau nhng ngay bn rn.

Cung S N: Vn may trong tun nay rt kha, sau th T ban bt u dc sc chay nc rut cho cng vic, hiu sut cung c nng cao hn bao gi ht.

Cung Thin Binh: Vn may trong tun nay nhin chung bt u phat trin theo chiu hng tt, trc th Ba la dip tt thuc y cac k hoach mi, sau th Sau hiu sut cng tac se tng ln nhanh chong. Kin nghi ban nn li dung tt c hi nay.

Cung H Cap: Tun nay vn tng i bn rn, tuy nhin moi cng vic u tin trin sun se.K t th T hoc th Nm, cng vic bt u co s chuyn bin tt, tuy vn bn rn nhng moi vic u tin trin thun li.

Cung Nhn Ma: Tun nay lun trong trang thai bn rn, d mt nhoc va mt i s kin nhn, tuy vy nhng cng vic kha tri chay, hay c vu cho ban thn. Thi c ban tr tai a n.

Cung Nam Dng: Vn may trong tun nay nhin chung la tt, ban thn ban cung rt sung sc, lam vic gi u hoan thanh thun li. Trc th Ba co nhiu cng vic, song hiu sut va kha nng cua ban u khin moi ngi ao c va ca ngi.

Cung Bao Binh: Mai n cui tun mi cam thy co chut nhe nhom. Trc th Ba la dip tt ban hoc hoi nhng th mi me, se giup it rt ln cho cng tac sau nay.

Cung Song Ng: K t th T hoc th Nm la dip tt ban hoc hoi nhng kin thc mi, kin nghi ban nm bt thi c nay b sung kin thc cho minh. Sau th Sau bt u bn rn, hay biu hin tt, moi ngi se nhin ban bng anh mt khm phuc.