Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 15/12-21/12
   2008-12-15 15:56:31    cri
Cung Dng Cu: c moi ngi anh gia cao trong cng tac, lam vic chm chi va ty mi, nm c phng phap lam vic va c x, tao ra c cho minh kha nhiu c hi thng qua mi quan h ban be.

Cung Kim Ngu: Gn y ban gp mt s trc tr trong cng tac, nhiu cng vic hoc bua oi hoi ban phai giai quyt. Co nhiu c hi trong tim vic lam, tuy nhin nhng cng vic nay u khng phu hp vi mong mun cua ban, hn na cung co mt s phin phc trong qua trinh nay.

Cung Song Sinh: S biu hin trong cng tac kha ni bt, vn may trong tim vic lam cung kha, ban co rt nhiu c hi thng qua mi quan h ban be, hn na con c quy nhn giup .

Cung C Giai: Lam vic rt thn trong, hiu sut cung kha, c moi ngi ghi nhn va anh gia cao. Co nhiu c hi trong tim vic lam, tuy nhin nhng vic lam nay phn ln u rt binh thng, chi s ban khng ng ma thi.

Cung S T: Cng vic kha vun vt, thi gian gn y ban thng xay ra s xut, hn na lai khng phat hin, se anh hng n tin sau nay. Qua trinh tim vic lam tng i phc tap va co nhiu bin i, nhin chung la tng i cht vt.

Cung S N: Cng tac va hoc tp n inh. Rt co th se hi vt va, thng phai lam thm gi. V mt tinh cam ring t co chut b v, cha xac inh ro muc tiu tn cng.

Cung Thin Binh: Cng vic nhin chung la nhe nhom va sun se, co tinh thn trach nhim kha cao. Ban co yu cu kha cao trong vic tim vic lam mi, hn na nhng cng vic nay rt co tinh th thach i vi ban thn.

Cung H Cap: Ap lc trong cng tac kha ln, hn na con gp kha nhiu tr lc, thi gian gn y ban biu hin rt tich cc va chu ng, vi thai nay ban se co rt nhiu c hi.

Cung Nhn Ma: Cng vic tng i nhe nhom, vic x ly mi quan h vi nhng ngi chung quanh la trong im trong thi gian nay cua ban. Ngoai ra, thu nhp cua ban trong thi gian gn y cung gia tng kha ln.

Cung Nam Dng: Se xut hin mt s vn trong cng tac, tuy nhng vn nay khng ln nhng cung lam ban phai bn tui bui. Co mt s c hi va may mn trong tim vic lam mi, co mt s cng vic ngi ta con chu ng tim n ban.

Cung Bao Binh: Thu c thanh tich kha ln trong cng tac, kha nng cng tac cua ban c phat huy kha tt trong thi gian gn y. Nu mun tim vic lam mi, lam cng chc se rt phu hp vi ban, tuy nhin oi hoi ban phai n lc va chiu kho hn na.

Cung Song Ng: Tinh hinh cng tac rt sun se, co nhiu c hi ban th hin kha nng cua minh. Nu mun chuyn vic thi cn phai n lc hn na, nhng cng vic oi hoi kha nng va sc sng ca nhn rt phu hp vi ban.