Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 08/12-14/12
   2008-12-08 16:52:00    CRIonline
Cung Dng Cu:

Tin trin cng vic gp phai nhn t bt li, nhng di s giup cua ng s va cp trn, co th khc phuc kho khn, am bao tin cng vic. Hoc sinh co th thng xuyn n Th vin hoc tp, se co thu hoach rt kha.

Cung Kim Ngu:

Trong cng vic tinh thn khng th tp trung cao , d mc phai mt s sai lm nho, tt nht la kim tra lai mt ln i vi cng vic a hoan thanh. Khi ng s gp phai kho khn trong cng vic cung hay tim n ban nh giup , quan h vi moi ngi rt kha.

Cung Song Sinh:

Nhit tinh lam vic ang giam sut, cam thy mt moi. Nhng d c Quy nhn giup , vi mt cu noi v y cua ng s a khi ln y chi chin u cua ban, t o tinh thn hng phn. Con cac ban hoc sinh rt hng say hoc tp, bn n tp bai v.

Cung C Giai:

Tha lam mt s cng vic n gian, cung khng mun nhn c hi co thach thc, thc ra khng cn loai tr nhng cng vic co nguy him, i vi ban tun nay vn mnh s nghip rt kha, chi cn thn trong ng mt s am m ma lam giam may mn.

Cung S T:

Tun nay d sinh ra tinh li bing, iu nay khng co li i vi hoc tp. Nng cao tn sut nghi ngi lam vic hoc tp, se co li cho vic cai thin tinh hinh nhan ha cua ban.

Cung S N:

Cac ban hoc sinh hoat ng ngoai khoa kha bn rn, gy anh hng khng nho i vi hoc tp; con nhn vin cng chc thi se co nguy him dinh vao vu kin cao, nhng ngi thn cn nht bn minh la nhng ngi ban cn chu y.

Cung Thin Binh:

Cng vic, hoc tp tin trin thun li, mt cn cu d c cp trn bit n; s mong i cua ngi nha a tip thm nhiu ng lc cho hoc tp cua ban, thanh tich d co s tin b nhanh chong.

Cung H Cap:

Tuy ban biu hin kha, co vi tri nht inh trong long cac ng s, nhng trong tun nay cng vic se xut hin mt s sai lm nho, khin cp trn co chut tht vong. Bo qua nhng chuyn khng vui, ly lai nim tin mi la iu tt nht.

Cung Nhn Ma:

Nhng ngi i lam se gp phai mt s chuyn phin phc trong cng vic, chu yu biu hin mt c x vi ng s, d trc tip tac ng n nhit tinh lam vic cua ban. Nhng nhin mt chut, lui mt bc se co th se trng thy tri cao bin rng.

Cung Nam Dng:

Co th sp xp hp ly thi gian lam vic va nghi ngi, tinh thn hng hai, co th d dang ng i vi cng vic. Nhng ban hoc sinh gioi phn tich, n tp thich ang kin thc c ban se co li cho ban cang thm nhun nhuyn kin thc a hoc.

Cung Bao Binh:

Trc th T cng vic kha vt va, mun c ngi khac chp nhn, con phai c gng hn na. n na cui tun, a vn mnh se dn dn chuyn bin tt, cng vic co th hoan thanh thun li.

Cung Song Ng:

Tm trang vui ve, khng nhng khin ban lam vic cam thy nhe nhang, tm trang vui ve cua ban con co th anh hng n cac ng s xung quanh, bu khng khi lam vic rt tt, hiu sut lam vic cung c nng cao ./.