Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 24/11-30/11
   2008-11-24 16:14:51    CRIonline
Cung Dng Cu: Cng vic trong tun nay tuy khng gp tr ngai ln nhng lai bu u vi nhng vic nho nht. Tm trang trong nhng ngay cui tun sa sut, ri xung ay vc.

Cung Kim Ngu: Cng vic trong tun gp rt nhiu rc ri, song min la ban n lc ht minh ch ng c chp vi nhng vic vun vt. Thi gian nay nn suy nghi lam th nao cho cuc sng co s khi sc tr lai.

Cung Song Sinh: Vn may trong tun nay rt kha, khng co ap lc hoc phin mun trong cng vic, tuy nhin nhng chuyn vun vt la khng th tranh khoi, kin nghi ban ngoai gi lam vic nn th nghim nhng gi ma trc y it co tip xuc, nh vy se lam vi i s phin mun.

Cung C Giai: Cng vic nhin b ngoai co ve khng bn rn, nhng thc cht no c ni ui nhau ch i ban.

Cung S T: Tun nay lam vic ht minh, vy ma vn co nhng cng vic cha hoan thanh. Tuy nhin, khng nn nn nong vi cng vic, bng khng se dn n s va cham vi ngi khac.

Cung S N: Tun nay ban rt co th phai iu chinh k hoach vi ngi khac, trong long co chut bc doc, tuy nhin ban vn co th hoan thanh mt cach sun se.

Cung Thin Binh: Tun nay tuy co rt nhiu vic khin ban phai bn tm, nhng ban vn co thi gian suy nghi v nhng vic khac, co th noi rng tun nay ban co chut th vi cng vic.

Cung H Cap: La mt tun kha bn rn, mc du rt mun tranh thu thi gian th gian nhng khng sao b tri c. Mt s vic vn d inh lam trong tun nay cung anh phai lui lai n tun sau.

Cung Nhn Ma: Tun nay cn phai chu y co nhng cng vic rt tn thi gian, ngn mt kha nhiu thi gian cua ban, khin cng vic khng tri chay la bao. Kin nghi ban nn thay i nhip sng, cuc sng co chut thay i, phong phu, a dang hn.

Cung Nam Dng: Tun nay se gp chut it trc tr, song khng anh hng n cng vic. C lam ung theo qui trinh la tt nht, sun se vt qua tun nay la quyt inh sang sut.

Cung Bao Binh: u tun kha bn nhng lai cam thy rt yu i, mc du khng co thi gian chuyn tro vi ban be cung chng sao. Tuy nhin, k t th Ba, ban se cam thy co chut ngan vi cng vic, mong mun cuc sng co s thay i, cang v cui tun cam giac nay cang manh.

Cung Song Ng: Tun nay cng vic n dn dp, nhiu vic ang lam d dang phai dng, cam thy co chut mt nhoc. Tm trang cung dn dn tr nn sa sut, va keo dai cho n cui tun.