Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 17/11-23/11
   2008-11-17 16:39:28    cri
Cung Dng Cu: Tm trang trong tun nay se dn dn tr lai n inh, tuy nhin moi ngi vn cam thy co s bt cp v mt hanh ng, bi vi thi gian nay ban phai suy nghi rt nhiu vic, n o ky cang mi lam.

Cung Kim Ngu: Tun nay ban rt co th phai c sc nhng nhin bi nhng vic rc ri hoc khiu khich, trong long rt bc bi. Cn phai chu y hn na v mt sc khoe.

Cung Song Sinh: Nhng cng vic lin quan hp tac u se c trin khai sun se trong tun nay. V tinh yu la i se cam thy co chut lanh nhat. S bn rn cua cng vic se khin ban cam thy nim vui cua s thanh cng.

Cung C Giai: Cng vic trong tun nay rt bn rn, cam giac nh khng th lam ht c va co chut mt nhoc. V tinh yu la i, mt s vic nho nht dn n cuc khu chin u ly, tuy nhin khng anh hng n tinh cam.

Cung S T: iu khin ban kh tm nht trong tun nay la i khi cam thy rt co chung sng hoa thun vi ngi nha. Tun nay co nhiu c hi i da ngoai, hu bao cung vi vy ma lep i kha nhiu.

Cung S N: Tun nay nhn c rt nhiu s chm soc cua ngi nha. Co nhiu dip lam quen vi ban be mi. Chu nht co th phai on tip khach kha ma ban lai khng th vng mt c.

1 2