Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 10/11-16/11
   2008-11-10 16:28:38    cri
Cung Dng Cu: Tun nay rt sung sc, mun lam mt s vic trong thi gian ranh ri, thc ra vn cha dc ht sc minh cho cng tac. Se gp phai mt s vn hoc bua trong nhng ngay cui tun.

Cung Kim Ngu: S c chp cua ban khng ai co th hoa giai c trong nhng ngay u tun, s thoa hip thich ang la ang quy nht. Hai ngay cui tun tiu tin nh rac, cn phai chu y tit kim va chi tiu co k hoach trong thi ky khung hoang kinh t nay.

Cung Song Sinh: Cng vic kha bn rn, song tm trang khng bi anh hng. S trc tr trong mt tinh cam se tim lai c vi tri thich cua minh trong cng tac.

Cung C Giai: S bn rn trong cng vic khin ban mun nghi phep dai ngay, cn phai chu y khng c coi nhe quan h cng chung, nht la trong nhng ngay cui tun. S chi tiu kha ln, cn phai chu y tit kim, khng chi tiu mt cach phung phi.

Cung S T: Nhng cng vic gia inh se tr thanh s rang buc cua ban trong thi gian ti. S n lc trong cng tac se ap lai vao cui tun, th nhng, nhng y tng sang tao lai khng con na, cn phai co chuyn i thc t tim lai linh cam.

Cung S N: Tun nay se co chut cng nhc kin tri y kin cua minh trong mt s vn , cung co th se dn n mt s hiu lm do nhit tinh qua cao. Vn may v mt tai chinh khng co thay i ro rt, s n lc hm nay chinh la mt s tich luy.

Cung Thin Binh: Xem xet vn qua mang m tinh muc ich, v mt tinh cam co chut i chch vi suy nghi cua minh, mong mun c th l vi ban be.

Cung H Cap: Kha nng hanh ng trong tun nay rt cao, tuy nhin, iu nay khng co nghia la co th lam vic vt qua sc minh mt cach v han. Cng tac tin trin thun li, mt khoan thu nhp mi rt co th se c chuyn vao tai khoan cua ban trong tun nay.

Cung Nhn Ma: Co qua nhiu vn oi hoi phai n o, suy nghi, nhng vic bn rn trong cng tac a ngn mt rt nhiu thi gian cua ban, trong khi o y lai khng phai la s trng cua ban, hay tim ngi giup hoan thanh va nng cao hiu sut.

Cung Nam Dng: Bt u co s chuyn i i vi ban thn, mong mun lam nhng cng vic mi me. Rt chuyn tm v mt tinh cam nhng lai khng nhn c s n ap xng ang. Ban a bo ra rt nhiu cng sc nhng khng gianh c s mn m cua i phng.

Cung Bao Binh: Thiu t tin i vi tng lai, xac inh cho minh mt muc tiu thich hp con hn la n lc mt cach mu quang nh hin nay. Nn th l vi ban be nhng iu phin mun cua minh, nh vy ban se cam thy nhe nhom hn nhiu.

Cung Song Ng: y la mt tun may mn, min la ban chun bi sn sang thi c hi se n vi ban. Nu thc hin mt chuyn i xa nha cung se la dip tt iu chinh lai tm trang, hn th na con la s chun bi cho nhng cng vic bn rn vao cui tun.