Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 27/10-02/11
   2008-10-27 18:56:52    cri
Cung Dng Cu: Thiu tp trung trong cng tac, t tng co chut dao ng, nu cam thy cng vic qua nng nhoc hay nh ng s giup h, nh vy cac vn nan giai se c giai quyt sun se.

Cung Kim Ngu: Vn may trong tun nay khng xui cheo mat mai, d xay ra tranh chp vi ngi khac chi vi nhng chuyn nho nht, lam cho ban trong th lep v, khng co li cho cng vic. Nu khng iu chinh c hay tam ngng cac cuc tip xuc va am phan trong tun nay, nh vy moi vic se tr nn sun se hn.

Cung Song Sinh: Cam thy bun phin va co chut bi ng trong cng vic, khng co li cho tin cng vic, hn na ban cung se cam thy mt nhoc, hay chu y iu chinh, nh vy cng vic mi i ln qui ao binh thng.

Cung C Giai: La mt tun co tm trang sa sut. Mt s kho khn trong cng vic lam cho ban khng bit ng xoay s, ln tranh se khng th giai quyt c vn . Trc tin nn n inh tm trang tim ra giai phap, nh vy mi la i sach hay.

Cung S T: Lo s gp trc tr, kho khn, kho co th hoan thanh nhng cng vic mang tinh th thach, nh vy se lam cho sp hoai nghi v kha nng cua ban. Hay khc phuc nhng tr ngai v tm ly, y la iu then cht cho ban i n thanh cng.

Cung S N: Thach thc va ap lc trong cng vic se ng hanh vi ban trong tun nay, hn th na ban co chut tr tay khng kip trc tinh hinh phc tap. Giai phap tt nht la khim tn hoc hoi vi nhng ng s co kinh nghim, nh vy se hoc c kinh nghim ng i quy bau.

Cung Thin Binh: Vn may trong tun nay co phn sa sut, quan h cng chung d xut hin vn , oi hoi ban phai duy tri mt tm trang tt, giao lu chan hoa vi moi ngi tranh xay ra xich mich.

Cung H Cap: Bn rn sut ngay nhng khng co cach nao vt qua, cam thy s nghip nh bi tht c chai. Thc ra, chi cn thay i cach t duy ban se phat hin "cui ng hm la anh sang".

Cung Nhn Ma: Thiu tinh chu ng trong cng vic, d t bo muc tiu d kin vi nhng vic nho nht, ban be chinh la quy nhn, ho se ong gop mt s y kin rt thc cht.

Cung Nam Dng: Cng vic kha nhe nhom, nu ci lun n trn mi, ban be va ng s u cam thy rt thn thin, nhn c s giup cung se nhiu ln.

Cung Bao Binh: Nhng n lc trc y bt u cho hiu qua, s thoa man v thanh tich khin tm trang cua ban vui ve hn bao gi ht. Tuy nhin, luc nay ch quyn s ung h va khich l cua ngi nha va ban be, tim dip sum hop vi moi ngi, nh vy va tng thm tinh cam lai khin ban nm c rt nhiu thng tin.

Cung Song Ng: Co tinh sang tao trong t duy, d co s t pha mi, nhn c s anh gia cao cua sp, hay kin tri se co mt tng lai sang sua.