Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 13/10-19/10
   2008-10-13 15:30:19    cri
Cung Dng Cu: S biu hin trong cng tac khng c nh mong mun, tm trang khng n inh lam cho ban th vi cng vic, thng mc mt s sai lm nho, khin sp va ng s cam thy kho chp nhn c.

Cung Kim Ngu: Nu la hoc sinh thi tun nay co chut cng thng, ap lc cung tng i ln, it co c hi giao lu vi ngi khac, cam thy co chut c n. Cn phai chu ng hn na, thc ra nhng ngi co th giup c ban ang ngay bn ban.

Cung Song Sinh: Co mt s cng vic khng th hoan thanh trong mt sm mt chiu, ch nn nong, vi va, bng khng se cho kt qua trai ngc. Bt k xay ra vic gi u phai i x vi tm trang tt nht.

Cung C Giai: Nhng n lc cua ban se c n ap xng ang, c sp khen ngi. Nu xy dng tt mi quan h vi ng s se co li rt ln cho s tin b cua ban trong sau nay.

Cung S T: Cng vic kha nhe nhom, lun vui ve ti ci, khin moi ngi co cam giac rt thn thin, ban cung se nhn c cang nhiu s giup ; nu la hoc sinh thi rt chiu kho hoc tp, tuy nhin cung cn phai chu y danh thi gian nghi ngi.

Cung S N: Se gp mt s kho khn trong cng tac, tuy nhin, vi s nhn nai va tac phong thn trong ban se phat huy vai tro quan trong trong gi phut then cht. c quy nhn giup mt cach kip thi.

Cung Thin Binh: Cung cach lam vic cua ban khin moi ngi co cam giac rt bai ban, tuy nhin hiu sut lai khng cao, co chut bc ng, lai n tng khng tt cho sp, hn na con d gy tn thng cho minh.

Cung H Cap: La mt tun bn rn, se tich cc lam vic nhng co mt s cng vic tin chm chap. Nn xac inh ro nhng vic nao cn lam trc, vic nao cn lam sau, nhng vy mi khng bi ng, lung tung, nng cao c hiu sut.

Cung Nhn Ma: Co y kin bt ng vi ng s trong cng tac, d dn n xich mich do li n ting noi, tuyt i khng c co cach nghi cc oan, nn n o ky trc khi noi, tranh gy phng hai n ngi khac.

Cung Nam Dng: Vn may at ti inh cao, tinh yu la i mn ma hn bao gi ht; nim tin khng ngng c tng cng, tip thm sc sng mi cho cng tac va hoc tp; di s tac ng cua ngi i trc, ban a co s qui hoach hp ly v tai chinh cua minh.

Cung Bao Binh: Vn may trong tun nay rt kha. Cng vic nhe nhom, khng co ap lc, tuy nhin thanh tich cung khng cao; mi ln c sum hop vi gia inh u khin ban cam thy m cung va cam ng hn bao gi ht.

Cung Song Ng: Tm trang n inh, c moi ngi kinh n, cng tac va i sng rt co qui cu, moi vic u din bin theo d kin cua ban, tm hn thanh than khng phai lo nghi gi nhiu.