Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng ngay sng bn Bac--Phong vn ba Cao Bich Lin, nguyn la phin dich cua B Quc phong Vit Nam
   2009-05-21 15:55:31    CRIonline

Nghe Online

Ngay 19 thang 5 la ngay sinh cua Chu tich H Chi Minh vi lanh tu vi ai cua nhn dn Vit Nam, ngi ban thn thit va ang kinh cua nhn dn Trung Quc.

Bac Lin noi: "u nm 1951, sau tt m lich khng bao lu, thi ai hi Vit minh Lin Vit thng nht c tin hanh trong khu rng Vit Bc. Luc o ti lam Hi Lin hip Phu n Trung ng, co mt s ai biu phu n c i d, ti phu trach day Hoa vn cho cac chi, nn cung c c n ai hi lam cng tac tip tn, nh o ti a c tn mt thy Bac H i lai khoan thai trong khu ai hi, noi chuyn thn mt vi cac ai biu, tp th duc bui sang vi moi ngi. Cung nhn dip nay ti c nghe cac ng chi xung quanh k nhiu chuyn v Bac, nh: Bt k la n u Bac cung xung nha bp kim tra v sinh, tinh hinh cung cp n ung, tim hiu tinh hinh cng tac va sc khoe cua moi ngi.

Trong thi gian ai hi, Bac co tip ring cac ai biu phu n va mi mt ba cm gia inh thn mt, y la ln u tin ti vinh d c ngi cung mm vi Bac. Nhin Bac vng tran cao, i mt sang, ru dai, n mc gian di, ngoai khoac chic ao ka ki vang, c quang chic khn ke vung, chn i i dep cao su, tht gian di. Trong ba n Bac nh mt ngi cha gia hin t, lun nhc chung ti, cac c n i, n cho no, ch tha lang phi, nhn dn vt va lm mi cung cp c cho ai hi nhng ba n y u, phong phu nh th nay, nu lang phi la co ti vi dn.

Cm nc xong, chung ti keo gh ngi quy qun bn Bac. Chi Xuyn gii thiu tng ngi vi Bac. Khi gii thiu n ti la Hoa kiu, Bac thn mt hoi thm tinh hinh gia inh. Ti tha vi Bac: Chau qu Phuc Kin Trung Quc, nhng hin nay cha me Ha Ni, con chau thi sinh sng Vit Nam t thi th u, chau chi nghe ngi ln noi chuyn v qu hng, ch chau cha c v qu bao gi. Bac gt gu noi: Nh vy la chau co hai qu hng, Vit Nam va Trung Quc la hai nc lang ging anh em, gn bo mt thit, mi h thi rng lanh, cach mang Vit Nam va cach manh Trung Quc la mt, chau hay c gng cng tac, khang chin thng li la chau co dip cung b me v qu bn Trung Quc thm ba con ho hang. Bac nhin moi ngi, ri cn dn: Cac c cn chu y gi gin oan kt hu nghi, giup , hoc hoi ln nhau, cung nhau khc phuc kho khn, lam tt cng tac. Chung ti vng li Bac. Chi Xuyn thay mt moi ngi ha vi Bac se ghi nh li Bac day.

Ln th hai ti c gp Bac la mua he nm 1952, ti chuyn cng tac n Cuc Qun y, c i hoc lp Chinh hun Chinh tri trong rng. c tin bac n thm, chung ti tp hp nhanh chong mt bai co rng. Mt luc sau Bac n, cung nh thng l Bac n nha n trc ri mi n thm moi ngi, chung ti v tay nhit lit on Bac, Bac gi tay vy noi: Chao cac c cac chu, hay ngi xung. Bac ngi trn mt tang a cao gia, ti c ngi hang u, Bac chi cach chung ti co 2 met. Sau my li thm hoi n cn, Bac cn dn moi ngi phai hoc tp cho thm nhun, lin h vi ban thn cho su sc, t ph binh t tin b. Giong Bac vang va m cung, li day cua Bac n tn, nh ngi cha gia ngi k chuyn vi moi ngi trong gia inh, nhng a lai cho chung ti n tng su sc va rt co hiu qua.

Qua lp hoc ln nay, chung ti cung nh nhng ngi khac c un nn dn mt s nhn thc cha ng n, bit dung vu khi ph binh va t ph binh.

Mua thu nm 1952, t phin dich Cuc Qun y c lnh v oan. Trn ng v thi gp tri ma, chung ti ly bng giy du, mt loai rt thng dung Trung Quc ra che ma, chung ti va i va noi chuyn. Nghe thy ting nga t xa i n, chung ti quay lai nhin, thy hai ngi ang ci nga i n. Ngi i trc i mu bng la co, quang chic khn trng. Chung ti ng ng ri tht ln: Bac, ung Bac ri. Bac t t n gn va noi: Cac c chu lam phin dich phai khng ? Chung ti cht nghi, chc bac nhn c ra chung ti la t my chic giy. Bac cn dn chung ti: Phai chu y phong khng, khng c chu quan may bay ich.

Nhin bong Bac i xa, chung ti tranh nhau k lai nhng mu chuyn trong nhng ln c gp Bac."