Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc"Nhip cu tinh ban"-175
   2009-05-19 17:12:20    CRIonline
Tha quy vi va cac ban, bc vao mua he nghe ting ve su ku ra rich la luc cac ban hoc sinh phai bn rn n bai chun bi cho mua thi, nhng trong luc hoc tp cng thng cung mong cac ban sp xp thi gian n vi tit muc "Nhip cu tinh ban" lam quen vi cang nhiu ban mi. T Bc Kinh xa xi, L Quyn xin chuc cac ban manh khoe, at thanh tich tt trong ky thi ti.

Trong tit muc nay hm nay L Quyn xin gii thiu vi cac ban ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban inh Thi Hoa xom 8, Giao Thinh, Giao Thuy, Nam inh

Ban Nguyn Thi Lan thn 5, Vit Tin, Vinh Bao, Hai Phong

Ban co nick la "trandaivietvcd@gmail.com" hoc theo s in thoai: 0959853941.

Ban co nick la huynhhtv@gmail.com

Ban Hoang Thi ip lp 11A4 trng THPT Ch n, Bc Kan

Ban Hu Thi Thu ng Lung, Lm Ca, inh Lp, Lang Sn

Ban Lng Hoang Nht Kin lp 12C1, trng Trung tm Giao duc Thng xuyn thi trn Thun Chu, Sn La

Ban co nick la "linhquy28111992@yahoo. com"B

Ban co nick la "doiemlacanhbuom31@yahoo. com.vn"

Ban co nick la "lethanhiep_th@yahoo.com.vn"

Ban co nick la "dauchamhoi-visao2000"

Ban co nick la nguyenvandung10391@gmail.com

Ban co nick la : "langtudatdanhvong@yahoo. com.vn" hoc goi in thoai theo s: 01679367858.

Ban co nick la muadonglanh.vicodon90@gmail.com

Ban co nick la "nguyenthitruc210@yahoo. com.vn"

Ban co nick la honganhls1986@yahoo. com

Ban Ng Thi Huyn s nha 22, thn k62, xa k Dr, huyn k Krng N, k Nng

Ban co nick la "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn"

Ban Ly Vit c lp in A-K4, trng Cao ng Kinh t Ky thut, Thai Nguyn

Ban Nguyn Hng s in thoai la: 0944811885,

Ban Thi Thanh Hoa thn C Lm, xa Xun Hoa, Vu Th, Thai Binh

Ban H c Trung xom 13, xa Sn Hai, Quynh Lu, Ngh An

Ban co nick la doicanhtanghinh20@yahoo.com.vn

Ban Nguyn Thi Hng Nga lp 11E, trng THPT Trc NinhB, Thai Binh

Ban Nguyn Ngoc Quang Khoa Cng trinh, trng ai hoc Giao thng Vn tai

Ban Vu Tin Huy khu 3, Quang Trung, Thanh Ha, Thanh Ba, Phu Tho

Ban co nick la conlocbuon1090@gmail.com

Ban Phan Vn Dung xom 2 chua , xa Ma Thanh, Yn Thanh, Ngh An. Hoc goi in thoai theo s: 0984869871.

Ban Nguyn c Lun s nha 190, khu 6, thi trn Ninh Giang, Hai Dng