Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-169
   2009-04-07 17:21:29    cri
Tha quy vi va cac ban, thi gian thm thot thoi a, mt mua xun p ap, mun hoa ua n a n vi Bc Kinh, ri khng bao lu na cac ban hoc tro lai phai vui u trong ng sach v bn cho ky thi kt thuc mt nm hoc. Nhng du bn n my, L Quyn mong cac ban sp xp thi gian n vi "Tit muc nhip cu tinh ban" lam quen vi cang nhiu ban mi.

Trong tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, L Quyn xin gii thiu vi cac ban ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau.

Ban co nick la tinhnhubotnuoc@yahoo.com

Ban co nick la onoidoemcuoi@rocketmail.com

Ban co nick la nguoitoiyeudalaychong_1010@yahoo.com.vn

Ban co nick la mocongtu_123@yahoo.com

Ban co nick la emdachiemca_traitimtoi@yahoo.com

Ban Nguyn Thi Hng i 7, xa Thng M, an Phng, Ha Ty

Ban T Thi Hiu thn Ban Tan, xa Thach an, Cao Lc, Lang Sn

Ban Chu Phng Khanh Quynh thn Se, xa Xa Ly, Luc Ngan, Bc Giang

Ban Lng Thi Kim Oanh thn Ban Cm, xa Thach an, Cao Lc, Lang Sn

Ban Ta L Tam Thoa lp 9C, trng THCS Sn Lm, Phan Sn, Bc Binh, Binh Thun

Ban Nguyn Be Dng Cng ty may Gia inh, s 7 Trng Chinh, phng ang Hng Thun, qun 12, thanh ph H Chi Minh

Ban co nick la "ngonluabatdiet.0106@gmail.com" Ban Ngoc Vn Trung i 3, thn Ha, xa Long Sn, Sn ng, Bc Giang

1 2