Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-168
   2009-03-31 14:39:49    CRIonline
Tha quy vi va cac ban, mi khi oc nhng la th cua cac ban tm s vi L Quyn v cam xuc cua minh khi thng qua tit muc "Nhip cu tinh ban" cua CRI lam quen c vi cac ban mi, L Quyn cung cam thy rt vui mng va y cung la nim khich l i vi L Quyn. Trong tit muc nay hm nay, L Quyn xin gii thiu vi cac ban ia chi cua mt s ban cac ban lin h vi nhau.

Ban Pham Thi Hoang Yn thn Xun ai 2, Trng Tho, An Lao, Hai Phong

Ban H c Quang HT 2AN 759 Soc Sn, Ha Ni

Ban Nguyn Thi Mai thn Thai Sn 1, xa Cng Chinh, Nng Cng, Thanh Hoa

Ban ng Thi Trang xom 3, Hoanh Sn, Giao Thuy, Nam inh

Ban Thn Vn Thi lp 10A1, trng THPT Lang Giang s 2, Bc Giang

Ban Nguyn Triu Dng, Nguyn Thi Hu t 2, khu 9 Thanh Sn, Ung Bi, Quang Ninh

Ban Trn Khc Binh thn Phu Sn, xa Tng Linh, Nng Cng, Thanh Hoa

Ban T Thi Ky thn ng Lung, xa Lm Ca, inh Lp, Lang Sn

Ban Hoang Thi Hai lp 12C9, trng THPT B Hai Hu, Nam inh

Ban ng Thi Ha Phng xom Lung Qun, xa Kin Thit, Yn Sn, Tuyn Quang

Ban Nguyn Thi Phng thn An Ninh, xa Vinh An, Vinh Bao, Hai Phong, s in thoai 0031.3.987765.

Ban co nick la hoabattu1051991@gmail.com

Ban co nick la benhentinhban1989@yahoo.com.vn

Ban Nguyn Thi Hng Cuc thn An V, xa c Xng, Gia Lc, Hai Dng

Ban Chu Thanh Hng Toan Thng, Kim ng, Hng Yn

Ban Ha Vn Tuyn thn Hiu, xa C Lung, Ba Thc, Thanh Hoa

Ban co nick la tinhnhubotnuoc@yahoo.com

Ban Lm Khanh Chung thn Bn, xa Cm Sn, Luc Ngan, Bc Giang

Ban Nguyn Thi Huyn Trang s nha 20B bc, Trn ng Ninh, phng Ca Bc, Nam inh

Ban L Giang thn 9 Quynh Trang, Quynh Lu, Ngh An

Ban Nguyn Thanh Dng, thn ng, Quanh Thach, Quang Xng, Thanh Hoa

Ban Quang Thi Khm ban Ching Khng, xa Ching Khng, Sng Ma, Sn La

Ban Trn Thi Thng i 1, xa Nghia Hung, Nghia Hng, Nam inh

Ban Nguyn Vn Chi xom 5, Hai Minh, Hai Hu, Nam inh

Ban Nguyn Thi Hin xom Hoang Nam, xa Sn Ty, Hng Sn, Ha Tinh

Ban Vo Thi My L thn Nhn Tho, xa k Taley, huyn Mang Giang, tinh Gia Lai

Ban Ha Vn Hai thn Kinh, xa Vn Nho, Ba Thc, Thanh Hoa

Ban Ha Thi Hoai Thng xom ng Vong, Khanh Hi, Tn Khanh, Ninh Binh