Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-167
   2009-03-24 13:35:31    cri
Tha quy vi va cac ban, trong nhng la th cua cac ban thinh gia gi cho L Quyn, co rt nhiu ban cho bit thng qua chng trinh cua CRI, cac ban khng nhng co th tim hiu c nhiu hn v vn hoa va s phat trin kinh t cung nh i sng cua ngi dn Trung Quc, ma iu thu vi hn la cac ban a lam quen c vi nhiu ban nghe ai. Nhng chi tic la i luc qua lan song in nghe khng c ro ia chi cua cac ban. Vy trong tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, L Quyn xin gii thiu vi cac ban ia chi cua mt s ban, cac ban lin lac vi nhau.

Ban Hoang Thi Hng thn 4, xom ng, An Ha, Lang Giang, Bc Giang

Ban Pham Thi Mn thn Kim Thap, ng Tin, Khoai Chu, Hng Yn

Ban Ban Thi Thuy Hng Sui Bi, Mng Ci, Phu Yn, Sn La

Ban Hoang Vn Trang thn 2, Minh Thai, xa Thai Sn, Ham Yn, Tuyn Quang

Ban Nng Ngoc Hi xom Vi, thn Hng Gao, xa Yn Binh, Hu Lung, Lang Sn

Ban am Thi Sn khu du lich Khun Thn, Kin Lao, Luc Ngan, Bc Giang

Ban Trinh Bng Bng Hng Phong, Vu Th, Thai Binh

Ban Ha Thi Hoai Thng xom ng Vong, xa Khanh Hi, Yn Khanh, Ninh Binh

Ban Vu Thi Linh i 3, thn Tn Thanh, xa ai Nghia, oan Hung, Phu Tho

Ban Bui Thi Yn Nhi p 2, xa An Ngai Trung, Ba Tri, Bn Tre

Ban Vong Phat Chn s nha 261, p 4, xa Xun Ty, Cm My, ng Nai

Ban Nguyn xun Bc HT: 6NH Bk P, Gia Lai

Ban L Vn Vng xom 18, Hai Lao, xa Nghia Lc, Nghia an, Ngh An

Ban Nguyn Thi Thuy Ngn thn ng Linh, xa Minh Thanh, Yn Hng, Quang Ninh

Ban Hoang Thi Ngi Sang thn Lang Thng, xa Van Linh, Chi lng, Lang Sn

Ban Nguyn Vn Minh xom Seo, xa Cao Sn, a Bc, Hoa Binh

Ban Cm Thi Thuy thn Trang Cat, xa Lun Kh, Thng Xun, Thanh Hoa

Ban co nick la "camchuong_189@yahoo.com.vn"

1 2