Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-162
   2009-02-17 15:02:09    cri
Quy vi va cac ban thn mn, gn y LQ nhn c rt nhiu th cua cac ban, trong co mt s ban mong thng qua chng trinh "Ca nhac theo yu cu cua thinh gia" c bit mng xun gi n ban be va ngi thn nhng bai hat va ban nhac vi nhng li chuc tt lanh, cung co ban mong c lam quen vi cac ban nghe ai. Trong tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, LQ xin gii thiu ia chi cua mt s ban, qua o chung ta co th lam quen vi nhau.

Vu Ngoc Hoa hom th 5NK2061, Triu Sn, Thanh Hoa.

Trn Thanh Vn s nha 879 khu ph 3, quc l 15, Tam Hip, Bin Hoa, ng Nai.

Nguyn Thi an Thu xom 3, Trung Trc, Yn Sn, Tuyn Quang.

Triu Khng Duy xom 2, Sn Ha, Xun Vn, Yn Sn, Tuyn Quang.

ng Thi Thuy Tron ban Sui Bi, xa Mng Ci, huyn Phu Yn, tinh Sn La.

ng Thi Trang xom 3, Hoanh Sn, Giao Thuy, Nam inh.

Trn Thanh Thun xa Vinh Thanh, huyn Phu Vang, tinh Tha Thin Hu.

Nguyn Vn Dung thn Da, Trai Am, xa Thai ao, huyn Lang Giang, tinh Bc Giang.

Trn Thi Ngoc Hu 1139/13 ng Mac Cu, thanh ph Rach Gia, tinh Kin Giang.

Ha Kim Oanh ban 9, Mai ao, xa Thng Ha, Bao Yn, Lao Cai.

Trn Thi Kim Tin 692/19 ao Duy T, t 2, phng An Binh, thi xa An Kh, tinh Gia Lai.

Nng Thi My xom Xun Hoa, xa Phuc Xun, thanh ph Thai Nguyn.

Ta Kiu Thuy Liu xom ng Ly, thn Lng Nng Bc, xa c Thanh, M c, thanh ph Quang Ngai.

ao Thi Chut xom 2, Tm Hoa, Hoa Lc, Hu Lc, Thanh Hoa.

1 2