Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-161
   2009-02-10 15:13:53    CRIonline
Tha quy vi va cac ban, theo tp tuc n tt nhn dn hai nc Trung Vit chung ta, qua rm thang ging la ht tt, nn luc nay moi ngi chung ta a tr v vi cng vi cng tac va hoc tp, L Quyn xin chuc quy vi va cac ban lun at thanh tich tt trong cng tac va hoc tp, nhng trong khi bn rn khng qun n vi tit muc "Nhip cu tinh ban" lam quen vi cac ban trn khp moi min t nc. Sau y L Quyn xin gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban co nick la "hoanghonmaudo1008@yahoo.com.vn"gi

Ban co nick la "benhentinhban1989@yahoo.com.vn"

Ban co nick la embetrungquoc13051985@yahoo.com

Ban Trn Thi Hoa thn 1, c Lac, c Tho, Ha Tinh

Ban Duyn s nha 48, ng Trn Phu, p Long Thanh D, Tn Chu, An Giang

Ban co nick la tranthiha1987@gmail.com

Ban co nick la "ngdng09@gmail.com"

Ban co nick la 2nam1nuhon@gmail.com

Ban co nick la embetrungquoc13051985@yahoo.com

Ban Bui Thi ao xom Rc, xa Binh Hem, Lac Sn, Hoa Binh

Ban Nguyn Duy Tun va ban Pham Vn at hom th: 2CA 130 Sn Lc, Sn Ty, Ha Ni

Ban Nguyn Thi Xu xom My Thinh, thn Hng Thinh, xa Quynh My, Thai Binh

Ban Chng Thi Huyn Thng lang on, Lng Ni, Ba Thc, Thanh Hoa

Ban Triu Vn Lp thn Ao Khac, xa Minh Sn, Hu Lung,Lang Sn

Ban oan Thi Hin xom 11, xa ng Lm, Tin Hai, Thai Binh

Ban Nguyn Thi Thu thn Quang Hoa, xa Cng Li, inh Lp, Lang Sn

Ban Nguyn Vn Chi xom 5, xa Hai Minh, Hai Hu, Nam inh

Ban Thi Loan Hoa Nht, ng Cng, An Dng, Hai Phong

Ban Chu Hoa Sim xom Sui Tra, xa Hoa Sn, Hu Lung, Lang Sn

Ban Trn Thi Thu xom 8, Hai Long, Hai Hu, Nam inh

Ban Nguyn Thi Bc xom 7, a Hoa, Binh Minh, Khoai Chu, Hng Yn

Ban Nguyn Thi Thanh Hoai thn Mai , xa Yn Tn, Y Yn, Nam inh

Ban Lu Ngoc Lan Lang Vn, Vn An, Chi Lng, Lang Sn

Ban Nng Thi Chm thn 2, Minh Thai, Thai Sn, Ham Yn, Tuyn Quang

Ban Bui Thi Thuy Bng i 1, thn Bng Phu, xa Thach Binh, Thach Thanh, Thanh Hoa

Ban Ban Thi Nm ban Sui Khua, Na Mng, Mc Hu, Sn La

Ban Nguyn Thai Dng i 5, thn Phc Long, xa An C, Tuy An, Phu Yn

Ban Lanh Nghim Con Sung, inh Lp, Lang Sn

Ban ng Thi Hu xom Lung Qun, xa Kin Thit, huyn Yn Sn, Tuyn Quang

Ban Nguyn Vn Chin thn 8, Lang Sanh, Vinh Lc, Thanh Hoa

Ban Pham Phu Phat i 2, thn Bui Hoa, Hoang Hanh, Ninh Giang, Hai Dng

Ban Trn c Trung Ngh An gi tng cac ban nghe ai, mong cac ban lin h vi minh theo s in thoai 0972808957.

Ban Vu Thi Hao xom Trng Sn, phng ng Sn, Bim Sn, Thanh Hoa