Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc " Nhip cu tinh ban" -160
   2009-02-03 17:01:57    cri
Tha quy vi va cac ban, nhn dn hai nc Trung-Vit chung ta va hn hoan chao on tt Ky su, mt ngay tt truyn thng cua nhn dn hai nc chung ta, luc nay moi ngi chung ta lai tr v vi cng tac va hoc tp, L Quyn xin chuc quy vi va cac ban, nm mi manh khoe, gt hai nhiu thanh cng trong cng tac va hoc tp.

Cac ban thn mn, gn y L Quyn a nhn c th va in thoai cua mt s ban mong thng qua tit muc "Nhip cu tinh ban" gi n cac ban nghe ai li chuc u xun va mong c lam quen vi cac ban. Vy sau y L Quyn xin gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban Ngoc Vn Trung i 3, thn Ha, Long Sn, Sn ng, Bc Giang

Ban Bui Thu Thuy lp K2A trng Cao ng Y t Quang Ninh

Ban Nguyn Tun ip xom Seo, xa Cao Sn, a Bc, Hoa Binh

Ban Nguyn Minh Mai xom Cao Phong, thn Tn Phu, xa Phu Cng, Soc Sn, Ha Ni

Ban co hom th in t la "hay v bn anh Tn Nam"

Ban ao Thi Hng lp K toan 22B, trng TH Thng mai Trung ng 2, Thanh Hoa

Ban Vu Thi Hin lp 11A4, trng THPT Bc Nng Quan, ng Hng, Thai Binh

Ban Nng Thi Chm thn 2, Minh Thai, Thai Sn, Ham Yn, Tuyn Quang

Ban Ng Thi Ngoc thn ng Lc 1, xa Cam Thuy, L Thuy, Quang Binh

Ban Lng Phng Ngn lp 11A9, trng THPT L Lai, Ngoc Lc, Thanh Hoa

1 2