Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-154
   2008-12-09 16:51:52    cri
Cac ban thn mn, trong cac tit muc "Nhip cu tinh ban" trc y LQ a gii thiu vi quy vi va cac ban mt s ia chi cua nhng ban mun thng qua tit muc nay lam quen vi cac ban nghe ai. Trong tit muc nay hm nay, LQ xin gii thiu tip.

Lm Thi Mai Linh, i 3, thn Tuy Hi, xa Gia Tn, huyn Gia Vin, tinh Ninh Binh

Ha Kim Oanh, ban 9, thn Mai ao, Thng Ha, huyn Bao Yn, tinh Lao Cai

Nguyn Vn Dung, khu 6A, xa Lm Ca, inh Lp, tinh Lang Sn

H Si Vit, i 3, xom 13, xa Ha Linh, huyn Hng Kh, tinh Ha Tinh

Tiu Thi Xuyn, xom 1, thn La Tinh, thi trn T Ky, huyn T Ky, tinh Hai Dng

Nguyn Vn ng, xom Phong Nin, Tn Hng, Ph Yn, tinh Thai Nguyn

B Thi Dit, xom Bang Trn, xa Thanh Sn, huyn Hu Lung, tinh Lang Sn

Bui Thi Thuy Hng, thn Hu Bi Ty, xa My Phuc, huyn My Lc, tinh Nam inh

Bui Thi Kim Dung, xom 2, xa Sn Linh, huyn Hng Sn, tinh Ha Tinh

Trn Thi Thu Ha, i 5, xa Vinh Phong, huyn Vinh Bao, thanh ph Hai Phong

Vu Vn Chinh, i 4 Bach C, Ninh Khang, Hoa L, tinh Ninh Binh

Pham Thi Hini 13, thn Vn Xuyn, xa Phng Hoang, huyn Thanh Ha, tinh Hai Dng

ng Thi Thuy, i 11, thn Trai Sn, xa An Sn, huyn Thuy Nguyn, TP Hai Phong

Vi Thi Mai, thn 5 Mai ao, xa Thng Ha, huyn Bao Yn, tinh Lao Cai,

Ban Thi Tm i 5, thn Mai ao, xa Phng Ha, huyn Bao Yn, tinh Lao Cai

Pham Vn Tun, thn Binh Ca, xa Lm Ca, huyn inh Lp, tinh Lang Sn

Pham Quynh Giao, i 4, thn Trung Phc 2, xa Qu Trung, huyn Qu Sn, tinh Quang Nam

B Thi Lm, xom Ban Neng, xa Thuy Hung, huyn Thach An, tinh Cao Bng

Pham Thi Ngoc Mai, t 2B, ph Phu Ha, phng Phong Chu, thi xa Phu Tho, tinh Phu Tho

Vng Bich Tai, xom Cy Thi, xa Yn Lac, huyn Phu Lng, tinh Thai Nguyn

Nguyn Thi Bich, xom 21, xa Xun Hng, Xun Trng, tinh Nam inh

Bui Thi Hin, i 15, thn Hi Nam, xa Hai Nam, huyn Hai Hu, tinh Nam inh

Hoang Thi Anh, thn Na Chung, xa Tri L, huyn Vn Quan, tinh Lang Sn

inh Thi Dip, xom 8 Nga in, huyn Nga Sn, tinh Thanh Hoa

Quang Vn Nam, ban Hm, xa Ching Co, thi xa Sn La

trn y LQ va gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau. Trong tit muc nay tun ti LQ se gii thiu tip mong cac ban chu y truy cp co thm cang nhiu ban mi.