Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-147
   2008-10-21 16:01:19    cri
Tha quy vi va cac ban, trong thang 10, khi hu Bc Kinh rt d chiu, nhit cao nht trong ngay chi trn di 20 C, ma mng 1 thang 10 lai la Quc khanh cua Trung Quc, nn thanh ph Bc Kinh rp tri c hoa cang thm dim l, nu ban n Bc Kinh du lich vao thi gian nay khng khi d chiu, canh ep nn th vi nhng con ngi Bc Kinh nhit tinh mn khach, khin chuyn du lich cua cac ban cang thoai mai d chiu va y y nghia. Nu n Bc Kinh mong cac ban lin h vi L Quyn theo s in thoai: 68892591.

M u tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, chung ta cung lam quen vi ban L Thi Vui i 15, Hai Trung, Hai Hu, Nam inh qua nhng li tm s sau y:

"C L Quyn kinh mn, chau a gn bo vi CRI t lu, nhng y la ln u tin vit th cho quy ai. Qua nhiu mn hoc trong nha trng chau a hiu bit v Trung Quc, nhng qua cac chng trinh cua quy ai chau cang hiu bit su rng hn va nhiu iu thu vi hn v Trung Quc, chau cang yu mn con ngi va nn vn hoa san lan cua t nc lang ging. Chau co th noi mt cach t tin rng, "CRI la mon n tinh thn khng th thiu c trong cuc sng cua chau. Hang ngay du bn rn n my chau cung sp xp thi gian ngi bn chic ai nho do tim nhng giong noi quen thuc, lng nghe nhng tin tc cp nht trong ngay cua CRI, iu chau quan quan tm nht la c lam quen vi cac ban nghe ai. Gn y khoa hoc, xa hi tin b khng nhng v tuyn truyn hinh ma mang Intenet a n ia phng chau, chau co th truy cp manh cua CRI, nn mi khi ai ht pin chau se quyt tm ln mang nghe. C i, qu chau con qua ngheo ma ln mang lai qua t, nn khng bo sot chng trinh chau anh phai danh dum tin ln mang, du la rt it khi c lam quen vi cac ban nghe ai. Nhn dip nay chau xin chuc cac ban manh khoe, thanh cng trong moi linh vc va lin h vi chau theo ia chi trn.

Sau y L Quyn xin gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban Lai Thi Hng Nhung Lm Trng, Thanh Vn, Thach Thanh, Thanh Hoa

Ban Hu Thi Thu ng Lung, Lm Ca, inh Lp, Lang Sn

Ban co nick la kiniemcri@gmail.com

Ban Thi Dung thn 4, xa Xun Lm, Tinh Gia, Thanh Hoa

Ban co nick la nhuphuongbatbai85@yahoo.com.vn g

Ban Hoang Thi ip, lp 12A4, Trng THPT Ch ng, tinh Bc Kan

Ban L Cng Vinh thn Thanh Binh, xa Hai Ninh, Tinh Gia, Thanh Hoa

Ban co nick la linhquy28111992@yahoo.com

Ban Trn ai Vit lp 12/4 trng THPT Nguyn Vn C, Qu Phu, Qu Sn, Quang Nam

Ban co nick la "tiu man thu 91@yahoo.com.vn"

Ban L Vn Ngo thn 2 Quang Trung, xa Hoang Chu, Hong Hoa, Thanh Hoa

Ban Nguyn Thi Xu xom My Thinh, Quynh My, Quynh Phu, Thai Binh

Ban L Thi Tuyn i 12, thn Nai ng, xa Tam Ky, Kim Thanh, Hai Dng

Ban Trm c Trung xom 6, Tin Thanh, xa Quynh Thng, Quynh Lu, Ngh An

Ban co nick la yeugiangson_cangyeunguoidep2003@yahoo.com

Ban Nguyn Vn Hoang xom Ch, Tun ao, Sn ng, Bc Giang

Ban Trng Thi Binh thn in L, xa Ha Lan, Bim Sn, Thanh Hoa

Ban Thi Ha thn 4, xa Xun Lm, Tinh Gia, Thanh Hoa

Ban Nguyn Thi Tin xom Nam, thn Ngu Uyn, xa Lang Xuyn, Kinh Mn, Hai Dng

Ban Nguyn Thi Thao i 1, thn Lang Tin, xa Thach Cm, Thach Thanh, Thanh Hoa

Ban Hoang Thi Minh Hai Yn Thai, Yn Quang, Nho Quan, Ninh Binh

Ban co nick la "caybutcri@yahoo.com.vn"

Ban Phan Trung Kin hom th 2NA 2709 Lang Giang, Bc Giang

Ban co nick la khibinhminhlen_toiseradi@yahoo.com.vn"