Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Kim Giang: Nhng dong cam nhn mt thy tai nghe tai TQ -1
   2007-07-25 17:12:27    cri
Chiu ngay 10 thang 7 nm 2007. Trc khi phai chia tay vi vi chi Ngoc Anh, ngi ban song hanh trong mi ngay diu ky c vui sng trn t nc Trung Hoa vi ai ri Bc Kinh v nc, chi Ngoc Anh dn do Kim Giang hay vit th cho Hp th Ngoc Anh. Tht la cc ky kho ma bay to ht nhng cam giac, cam tng ma Kim Giang mi bt cht c co mt ln. Qua c m ma co c mi ngay sng nh thc nh m. Kim Giang xin thc long "co sao noi vy " theo dang nht ky chia vui vi hang van hang triu thinh gia Vit Nam hm m Chng trinh ting Vit Nam ai Phat thanh Quc T Trung Quc.

Th Sau ngay 03 thang 7 nm 2007

  

Kim Giang ap chuyn bay cua Hang hang khng Phng Nam Trung Quc ct canh t sn bay Ni Bai Ha Ni, cuc hanh trinh nay phai ghe qua Quang Chu ri mi n Bc Kinh. Vao luc 17 gi 40 phut gi Bc Kinh, may bay a binh an ha canh xung sn bay Quc T Bc Kinh. Khng giu gi cac ban, Kim Giang hi hp lo u, se co chng s lac long ni t tri xa la. Nhng cam giac o a tan bin nhanh chong, bi a co chi Ngoc Anh "tay bt mt mng", t cua ai Phat thanh Quc t Trung Quc a ra on tn ni. Hai chi em nhanh chong ri sn bay, sau hn mt ting ng h mi n khach san bn sao trung tm thanh ph. n tng manh me nht cua Kim Giang khi n Bc Kinh la choang ngp bi nhng ngi nha choc tri vi kin truc ep, hin ai, nm doc theo cac ai l rng thnh thang vi nhiu lan xe chay ngc xui, trai dai hn hut tm mt. Gia lan ng la dai vn trm hoa ua n phn cach. Nhng rng cy hoe doc hai bn b ai l, tan la xanh um tum, nhng chum hoa trng ep mt, thanh cao, v cung y nhi -Bc Kinh.

Phng tin giao thng tham gia cua thanh ph ph bin la t cng cng, t con, tau in ngm, xe ap, xe may in v v nh vy la mi trng thanh ph c gi sach, trong lanh.

Hin nay Bc Kinh co khoang 15 triu dn, co ti hn ba triu chic t cac loai. Bc Kinh qua la mt thanh ph vn minh, hin ai Kim Giang a n Bc Kinh vao trc thm th vn hi 2008.

Hm nay ngay 3 thang 7 cung la ngay sinh ln th 32 cua Kim Giang, y la mt s tinh c ngu nhin, chuyn thm Trung Quc ln nay phai chng la mon qua sinh nht v gia danh cho Kim Giang?

Ngay 4 thang 7 nm 2007-7-25

   

Mi ban thinh gia n t mi nc la Nga, My, Iran, Maroc, n Tamin, Mng C, Italia, Rumani Vietnam may mn oat giai c bit cuc thi "T XuynX s Gu meo" ln nay, trong o co tam nam hai n, chi ngi My la gc Trung Quc. Co mi can b cua ai phat thanh Quc t Trung Quc i cung, ngoai am nhim phin dich ra, ho con la phong vin a tin kip thi cho chuyn i cua thinh gia oat giai.

Ni oan n thm u tin la Thin An Mn va C Cung. Trc mt la quang canh b th, vi nhng cung in hoanh trang nguy nga. Mc du C Cung ang trong thi ky trung tu, nhng vn hin hu ve ep c kinh. oan thinh gia oat giai c bit tuy ngn ng bt ng, nhng trc canh quan trc mt a tr nn khng con xa la, a co chung anh mt nu ci, qua cac phin dich vin cua ai, ai ny cung tr nn gn gui vi nhau, moi ngi chup rt nhiu anh lu nim. Moi ngi goi tn nhau bng tn cua Quc gia ma ho ai din. Vi nh chng ai goi Kim Giamg, ma moi ngi goi Kim Giang la Vit Nam. Cha bao gi Kim Giang lai xuc ng khi nghe hai ch Vit Nam triu mn ma Kim Giang c vinh d ai din cho ng ao thinh gia Vit Nam ngay trn t ban. Kim Giang mong mun ln nht la co cang nhiu thinh gia Vit Nam thng xuyn thu nghhe Chng trinh phat thanh ting Vit Nam ai phat thanh Quc t Trung Quc, tich cc tham gia cac cuc thi do ai t chc, cac ban cung co dip may mn nh Kim Giang c n Bc Kinh.

Chiu ngay 4 thang 7 nm 2007. 10 ban thinh gia oat giai a hn hanh c mi n ai l ng Nhn dn Bc Kinh tham gia l nhn giai long trong. Pho chu tich Hi nghi Hip thng chinh tri nhn dn Trung Quc Trung Quc goi tt la Chinh hip La Hao Tai a trao cup giai cho mi thanh vin cua oan. Ti d bui l trao giai con co Giam c ai phat thanh Quc t Trung Quc Vng Canh Nin, pho giam c Trn Mn Nghi va cac can b hu quan khac cua ai. Ngoai ra con co nhiu phong vin cua cac c quan truyn thng a n phong vn ly tin, bi vi bui l trao giai la mt s kin thi s trong ngay. Phn thng la cup lu nim va bng chng oat giai c bit cua cuc thi "T Xuyn X s cua Gu meo".

Bui ti cung ngay, Giam c Vng Canh Nin a m tic chiu ai oan tai nha hang nm sao. Nhng mon n ni ting cua Bc Kinh a i vao thanh ng. Ln u tin trong i Kim Giang a c d mt ba ai tic trn mt t nc ang phat trin manh ma bit bao ngi ang hng vong