Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ca�c mo�n �n ch��a tri� ch��ng th��n h�-gan u��t
   2009-10-22 15:22:34    CRIonline
Ch��ng th��n h� v��i nh��ng bi��u hi��n trong l�m sa�ng la�: �au vu�ng r��n va�o lu�c ra�ng sa�ng, khi s�i bu�ng li��n i�a cha�y, trong ph�n toa�n la� nh��ng th��c �n ch�a ti�u, i�a xong ca�m th��y d�� chi�u h�n, c� th�� va� ch�n tay la�nh, �au l�ng mo�i l�ng, r�u l���i nh��t, m��u tr��ng, ma�ch tr��m, ma�ch y��u.

Ha�t va�i kh� n��u cha�o:

Nguy�n li��u: Ha�t va�i kh� 15 ha�t, S�n d���c 15 gam, ha�t Sen 15 gam, ga�o l��c 15 gam.

Ph��i ch��: S��c ba nguy�n li��u tr���c, lo�c ba� l��y n���c, bo� ga�o va�o n��u cha�o.

C�ng hi��u: B�� th��n ki��n ty�, �n d��ng ta�n ha�n gia�m �au.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Co� th�� du�ng trong b��a sa�ng va� b��a t��i.

B�� C��t chi� n��u tr��ng ga�:

Nguy�n li��u: Tr��ng ga� ba qua�, B�� C��t chi� 30 gam, Nhu�c ���u kh��u 15 gam.

Ph��i ch��: Tr���c ti�n lu��c tr��ng ga�, khi n���c s�i l�n thi� v��t tr��ng ga� ra, ���p d��p vo� tr��ng ga�, n��u cu�ng B�� C��t chi� va� Nhu�c ���u kh��u trong 15 phu�t la� co� th�� du�ng.

C�ng hi��u: �n th��n ��m ty�, ch��n gi�� ����ng ru��t tri� i�a cha�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i nga�y m��t l��n, �n h��t qua� tr��ng khi co�n no�ng.

Cha�o cu�i va�i kh�-S�n d���c:

Nguy�n li��u: Cu�i va�i kh� 50 gam, S�n d���c 10 gam, ha�t Sen 10 gam, ga�o l��c 50 gam.

Ph��i ch��: Tr���c ti�n n��u ba nguy�n li��u k�� tr�n cho ���n khi chi�n nh��, r��i cho th�m ga�o l��c �a� vo va�o n��u cha�o.

C�ng hi��u: B�� th��n �n ty�, ch��n gi�� ����ng ru��t tri� i�a cha�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i nga�y m��t l��n, du�ng tr���c khi �i ngu�.

Ba�nh Khi��m th��c:

Nguy�n li��u: Khi��m th��c, ha�t Sen, Hoa�i s�n, ���u C�-ve v��i l���ng nh� nhau, ����ng ki�nh l���ng v��a pha�i.

Ph��i ch��: Nghi��n b��n nguy�n li��u k�� tr�n tha�nh da�ng b��t, cho th�m ����ng ki�nh, tr��n v��i n���c la� v��a pha�i, h��p chi�n la� co� th�� du�ng.

C�ng hi��u: B�� th��n �n ty�, ch��n gi�� ����ng ru��t tri� i�a cha�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i nga�y m��t ���n hai l��n, m��i l��n t�� 50 gam ���n 100 gam, du�ng trong va�i nga�y li��n.

Ch��ng gan u��t v��i nh��ng bi��u hi��n trong l�m sa�ng la�: T��c ng��c, t��c s���n, �� h�i, �n i�t, khi tinh th��n u��t ��c, ca�u gi��n ho��c c�ng th��ng se� xu��t hi��n �au bu�ng, i�a cha�y, s�i bu�ng ti��ng r��t to, �au qu��n, trung ti��n li�n tu�c, l���i �o� nha�t, ma�ch huy��n.

Cha�o � mai:

Nguy�n li��u: � mai 15-20 gam, ga�o l��c 100 gam, ����ng phe�n l���ng v��a pha�i.

Ph��i ch��: R��a sa�ch � mai cho va�o n��i, l���ng n���c v��a pha�i, s��c n���c g��n nh� c� ���c, lo�c ba� l��y n���c, cho ga�o l��c �a� vo va�o cu�ng n��u cha�o ���n chi�n nh��, r��i cho th�m ����ng phe�n la� co� th�� du�ng.

C�ng hi��u: Ti��t gan ho�a b�� ty�, ch��n gi�� ����ng ru��t tri� i�a cha�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i nga�y hai l��n, du�ng khi cha�o co�n no�ng. Cu�ng co� th�� du�ng trong b��a sa�ng va� b��a t��i.

S��a ba m��u:

Nguy�n li��u: Rau he� 250 gam, g��ng t��i 25 gam, s��a 250 gam.

Ph��i ch��: Tha�i rau he� va� g��ng t��i tha�nh da�ng vu�n, gia� na�t, v��t n���c, pha v��i s��a r��i �un s�i.

C�ng hi��u: Di�m gan n�ng ty�, tri� i�a cha�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i nga�y 1 thang, m��t l��n du�ng h��t khi s��a co�n no�ng.

Tra� hoa ���u C�-ve, hoa Nha�i, hoa H��ng-Pho�ng phong:

Nguy�n li��u: Hoa ���u C�-ve 24 gam, hoa Nha�i 12 gam, hoa H��ng 12 gam, Pho�ng phong 12 gam.

Ph��i ch��: Du�ng b��n nguy�n li��u k�� tr�n s��c n���c, cho th�m ����ng �o�, u��ng thay n���c tra�.

C�ng hi��u: Di�m gan n�ng ty� tri� i�a cha�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i nga�y 1 thang, co� th�� u��ng trong b��t c�� lu�c na�o.