Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  KIM LĂNG ĐỒ
   2009-10-21 15:25:08    cri

Chú thích: Lục triều là Đông Ngô Đông Tấn, Tống Tề, Lương, Trần. Đài thành là cấm thành của các vua đời Lục Triều.

CẢNH KIM LĂNG

Mưa lả tả, cỏ sông một sắc,

Mộng Lục Triều một giấc buồn tênh.

Liễu Đài thành, thật vô tình,

Y nguyên như cũ rủ mành trên đê.