Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hi ch sach Quc t Bc Kinh bc cu giao lu vn hoa gia Trung Quc va nc ngoai
   2009-09-18 14:56:26    cri

Nghe Online

Bc vao mua thu vang, Bc Kinh on chao Hi ch sach Quc t ln th 16. Hi ch sach ln nay din ra trong 5 ngay, b mac vao ngay 7, tt ca co 160 nghin u sach cua hn 1700 nha xut ban trn th gii tham gia Hi ch, khan gia vt qua 200 nghin lt ngi. Trong bi canh cuc khung hoang tai chinh toan cu, nganh xut ban Trung Quc lai tng trng, Hi ch sach Quc t Bc Kinh th hin sc cun hut to ln, a bc mt cy cu giao lu vn hoa gia nganh xut ban Trung Quc va quc t.

Tuy nganh xut ban quc t bi cuc khung hoang tai chinh tac ng nghim trong, nhng s lng nha xut ban trong va ngoai nc tham gia Hi ch sach Quc t Bc Kinh vn nhiu hn nm ngoai. Nhng nha xut ban ni ting quc t nh Tp oan Xut ban Harper Collins, Tp oan Xut ban Penguin, Nha Xut ban trng ai hoc Cambridge Anh v.v u tham gia Hi ch, va rt nhiu lanh ao cp cao cua nha xut ban cung co mt tai Hi ch.

Tai l khai mac din ra ngay 3, ng Liu Bn Kit, Tng Cuc trng Tng Cuc Xut ban Bao chi Quc gia Trung Quc cho bit, Hi ch sach Quc t Bc Kinh a tr thanh mt trong nhng hi ch sach quan trong cua nganh xut ban quc t, tao mt bng quan trong cho giao dich ban quyn quc t. Tng Cuc trng noi:

"Hi ch sach ln nay khng h thu hep quy m, din tich trin lam tng ln ti 43 nghin met vung vi 2146 gian trin lam, 1762 nha xut ban n t 56 nc va vung lanh th a tham gia Hi ch ln nay. Hi ch a tao san giao dich ban quyn quan trong cho nha xut ban cac nc, se tip tuc thuc y nganh xut ban quc t m rng giao lu, tng cng hp tac, cung khc phuc kho khn, cung thc hin phat trin."

Sau thang u nm nay, nganh xut ban Trung Quc tip tuc duy tri a tng trng, iu nay khin Hi ch sach Quc t Bc Kinh rt co sc cun hut i vi nganh xut ban quc t. Gian trin lam c trng bay hn 900 u sach cua hn 40 nha xut ban c, quy m rt ln. Ty Ban Nha la khach mi danh d cua Hi ch sach ln nay, my chuc nha xut ban Ty Ban Nha a mang theo sach mi va cac tac phm c trao giai thng cao nht cua Ty Ban Nha hang nm, nhiu nha vn Ty Ban Nha ich thn n hin trng Hi ch sach giao lu vi nhn si nganh xut ban cua Trung Quc. Nha xut ban trng ai hoc Cambridge Anh mang n hn 700 u sach lin quan cac linh vc khoa hoc xa hi nhn vn, khoa hoc t nhin v.v.

Hi ch sach Quc t Bc Kinh cung a tng thm nhiu hoat ng bao gm ln u tin t chc Hi nghi cp cao Tng Giam c iu hanh, t chc ba tic trao i cng vic xut ban v.v, ngoai ra con co gn 100 hoat ng trao i gia nha xut ban va tac gia n t Trung Quc va nc ngoai vi khan gia tai hin trng.

Hoat ng giao dich tai hin trng la ni dung chinh cua Hi ch sach Quc t, din ra rt si ni, l ky hp ng din ra lin tuc. Tp oan San-ri- Nht Ban ky hp ng vi Tp oan Xut ban Thanh ao Trung Quc, ln u tin trao quyn cho nha xut ban Ni ia Trung Quc in n va phat hanh tap chi tre em ni ting "Hello Kitty", m u s hp tac gia tap chi tre em Nht Ban vi nganh xut ban Trung Quc. ng Shin-di Su-du-ki, uy vin Hi ng quan tri Tp oan San-ri- co tru s T-ky- cho phong vin bit, ng tran y long tin i vi thi trng Trung Quc. ng noi:

"Tap chi chung ti chu yu nhm muc ich giao duc tre em trc tui i hoc, sach giao khoa cua chung ti co th mang lai nim vui cho tre em Trung Quc, ng thi cung co th giup tre phat trin tri thng minh. Chung ti tran y long tin i vi thi trng nay, vi theo chung ti, thi trng nay la mt linh vc cha khai thac, cho nn chung ti tin rng s hp tac gia chung ti vi nha xut ban Thanh ao se m ra mt thi trng mi."

Mt khac, gn 600 nha xut ban Trung Quc cung coi Hi ch sach Quc t Bc Kinh la mt c hi tt ep i ra th gii. Chi trong na ngay sau khi khai mac Hi ch, Tp oan Xut ban An Huy a ky hn 90 hp ng vi nha xut ban cua Nht Ban, My, Han Quc, Vit Nam, Hng Cng v.v. im sang ln nht la s-ri sach ng thoai "Hoc thu vi" ln u tin c a vao khu vc cac nc A-rp. Ngoai ra, truyn tranh "Tam Quc Din Nghia" vi 20 tp cung c a vao thi trng Nht Ban.

Tai Hi ch sach, Nha xut ban Giao duc Cao ng a t chc l ra mt DVD "Trung Quc hp dn" vi 100 tp, va tng DVD cho cac ai s quan nc ngoai nh ai s quan Thai Lan v.v. n phm day Han ng cua Nha xut ban nay c dich ra 16 th ting va tiu thu khp ni trn th gii, hin nay co hn 300 nghin hoc sinh trung tiu hoc Thai Lan ang s dung sach giao khoa day Han ng nay. Ba Tiu Quynh, Pho Chu nhim Ban Hp tac hai ngoai cua Nha xut ban Giao duc Cao ng cho rng se thc hin lng giao dich kha tai Hi ch sach ln nay. Ba noi:

"Nm ngoai, tai Hi ch sach, chung ti ban sach ra nc ngoai nhiu hn mua sach nc ngoai, trc kia mua sach nc ngoai nhiu hn ban sach ra nc ngoai. Ti cho rng, sau nay, cung vi sc anh hng cua nn vn hoa Trung Hoa khng ngng m rng, chung ti se ban sach ra nc ngoai ngay cang nhiu hn mua sach nc ngoai. Nm nay, hp ng ban ban quyn cho nc ngoai se khng it hn nm ngoai."

Thc ra, du mua sach nc ngoai hay ban sach ra nc ngoai, u la hoat ng giao lu vn hoa.

K hoach quang ba sach Trung Quc do Chinh phu h tr kinh phi phin dich, khuyn khich nha xut ban cac nc phin dich va xut ban sach Trung Quc, trong 3 nm k t khi bt u thc thi n nay, hn 100 nha xut ban cua hn 30 nc a tham gia K hoach nay, hn 1380 u sach lin quan hn 20 th ting a c tai tr. Tai Hi ch sach ln nay, ng Xt-phen B-ne, Tng Giam c iu hanh cua Nha xut ban trng ai hoc Cambridge Anh tr thanh chuyn gia nc ngoai mi cua K hoach nay. Muc tiu cua ng la gii thiu cang nhiu sach Trung Quc sang nc ngoai. ng noi:

"Muc tiu cua Nha xut ban trng ai hoc Cambridge khng chi nhm vao vic xut ban mt cun sach, ma la dc sc xy dng Th vin Trung Quc tai trng ai hoc Cambridge, c gia c oc nhng u sach mi cua th vin."

Ba Ng Vi, nhn vin cng tac Vn phong Bao chi Quc vu vin Trung Qucmt trong nhng ngi phu trach K hoach quang ba sach Trung Quc cho bit, tai Hi ch sach Phrng-phuc din ra sau Hi ch sach Bc Kinh, Trung Quc se la khach mi danh d va se dc sc gii thiu vn hoa Trung Quc, thuc y sach Trung Quc tip tuc i ra th gii.