Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  m nhac ao giao T Chu
   2009-09-16 14:55:09    CRIonline

cp ti m nhac ao giao T Chu, thi phai noi n biu din "nem chum choe". Biu din "nem chum choe" la mt phn trong m nhac ao giao Trung Quc, quan h gia biu din "nem chum choe" vi m nhac ao giao ging nh quan h gia din vin vi dan nhac. Khi ngi biu din "nem chum choe" biu din trn sn khu, phai co m nhac ao giao m theo; ngi biu din "nem chum choe" nh th nao, thi dan nhac phai din tu ban nhac tng ng. Ging nh din vin hat trich oan nao, dan nhac thi phai din tu ban nhac o. Nh vy, m nhac ao giao lu truyn hang nghin nm a vn ti inh cao hoan my va co ting va co hinh, kt hp biu din sng ng vi m nhac.

Anh T Hng ng la ngi k tha biu din "nem chum choe" Miu Huyn Diu, T Chu i th 35, trong 8 nm qua, anh a nm bt ky nng biu din "nem chum choe", mt ngay tp ba bui: sang, tra va ti la thoi quen hinh thanh luc bt u hoc ky nng nay. Chum choe ao giao lam bng ng, day hn so vi chum choe binh thng, nhng kich c nho hn, mt dy dai mau o xuyn qua cai num ni ln gia chum choe, dy o dai khoang 4-5 met, tin cho biu din.

Mt bui sang thang 4, trc in ln Tam Thanh, Miu Huyn Diu, T Chu, ao si tre T Hng ng 24 tui ng quay mt v hng nam, cung vi ting nhac nhe nhang, hai cai chum choe bay t trn xung di, va phat ra ting xoang xoang, va toa sang choi mt. Anh T Hng ng noi, s di phai nem chum choe la co y nghia tn giao. Anh noi:

"Y nghia th nht la bin din hp dn, th hai la trong l phep thut ao giao chung ti phai rc thn ca mang lai hanh phuc cho tin hoc ngi n thp hng, giup ho thc hin tm nguyn."

Cung vi tin trinh cai cach m ca i vao chiu su, hoat ng giao lu vi nc ngoai ngay cang nhiu thm, Miu Huyn Diu tng nhiu ln sang nc ngoai biu din m nhac ao giao T Chu, va nhn c s anh gia cao cua cac nc.

m nhac ao giao T Chu co lich s lu i, co gia tri vn hoa va gia tri lich s. Cung vi sc anh hng cua m nhac ao giao T Chu ngay cang c m rng, Miu Huyn Diu a a biu din m nhac ao giao vao chng trinh biu din thng ngay. Biu din ngh thut nay va phong phu thm ni ham du lich Miu ao giao co lich s nghin nm, va tao mt c hi cho du khach khp ni trn th gii thng thc va cam nhn ngh thut ao giao Trung Quc. Cung vi vic Chinh phu tng cng chinh sach h tr, ngh thut ao giao Trung Quc se c tip thm sc sng mi.


1 2