Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u m thi ai giao lu mi
   2009-09-11 14:31:38    cri

Nghe Online

Mi y, Lin hoan Ngh thut A-u ln u tin vi chu gii thiu nhac giao hng, kich noi, ca mua kinh in cung nh trin lam c vt va hang ngh thut chu A va chu u a din ra tai Bc Kinh. Lin hoan Ngh thut ln nay khai mac vao ngay 2 thang 9, keo dai 1 tun, chu la "Vn hoa a dang, chia se y tng sang tao", hn 40 thanh vin Hi nghi A-u a tham gia. Lin hoan Ngh thut con thng qua hinh thc din an vn hoa tng cng i thoai gia vn minh chu A va chu u, va cung chia se kinh nghim hp tac va phat trin vn hoa.

Trong ting nhac "Khuc dao u tt Nguyn an" rn rang, bui hoa nhac Lin hoan Ngh thut A-u a m man. Nhiu ngh si ni ting n t Ba Lan, an Mach, c, Phi-li-pin va Trung Quc chi cac nhac cu phng ng va phng Ty nh an pi-a-n, clarinet, ken trompet, nhi v.v, biu din tac phm m nhac cua cac nha soan nhac phng Ty gm Hay-n, S-panh, Vi-van-i, Puc-xi-ni v.v cung nh nhng ban nhac Trung Quc truyn thng, trinh bay chu "Vn hoa a dang, chia se y tng sang tao" cua Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln nay bng phong cach ngh thut cua ca phng ng ln phng Ty.

Lin hoan Ngh thut A-u bt ngun t Hi nghi cp cao A-u ln th 7 din ra tai Bc Kinh nm ngoai. Thu tng Trung Quc n Gia Bao nghi cac nc A-u lun phin t chc Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u. ng Vu Hng Nghia, Pho Cuc trng Cuc lin lac i ngoai B Vn hoa Trung Quc noi, lin hoan ngh thut co li cho tng cng giao lu va hiu bit gia cac nc A-u. ng noi:

"Chung ti t chc Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln nay la nhm muc ich thuc y i thoai vn minh, vn hoa A-u, tng cng s hiu bit va chp nhn ln nhau gia cac nc A-u, phat huy vai tro c thu cua vn hoa trong vic y manh hp tac trong cac linh vc chinh tri, kinh t, vn hoa gia cac nc A-u."

Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln u tin gm ba ni dung biu din la: chu A hp dn, xin chao chu u va c sc Trung Hoa. Trong thi gian din ra Lin hoan Ngh thut, Trung Quc con a ra Trin lam hang ngh thut ct gi cua cac ai s quan tai Trung Quc va Trin lam tem va ng tin Quc t, tp trung trng bay hang ngh thut ct gi cua ai s quan cac nc A-u tai Trung Quc cung nh tem va ng tin ct gi quy bau cua cac nc. Trin lam a thu hut ng ao nhn si Trung Quc va nc ngoai tham quan. Sau khi xem xong trin lam, ba Ta-ti-a-na I-xti-xi--a-i-a, Tham tan ai s quan Ru-ma-ni noi:

"Chung ti rt vui mng n Trung Quc tham gia Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln u tin, va cho rng Trung Quc t chc lin hoan ngh thut la iu ang mng. Chung ti cho rng nhn dn Trung Quc co thai m ca i vi vn hoa nc ngoai, nhn dn Trung Quc rt mong thng thc chng trinh biu din va san phm vn hoa cua nc ngoai, coi y la c hi hoc tp vi dn tc khac. Lin hoan Vn hoa Ngh thut nay la mt mt bng rt tt, co li cho moi ngi tim hiu ln nhau, tng cng tinh hu nghi."

Tai Lin hoan Ngh thut ln nay, nhng sach bao va n phm nghe nhin c sc cua cac nc A-u cung la mt ni dung giao lu. T ngay 1 n ngay 9 thang 9, knh in anh cua ai Truyn hinh Trung ng Trung Quc phat song 16 b phim A-u gm 2 b phim Trung Quc, 7 b phim chu A va 7 b phim chu u xut sc.

La mt trong nhng hoat ng quan trong cua Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln u tin, Din an Hp tac va Phat trin Vn hoa phng ng va phng Ty a thu hut quan chc vn hoa, chuyn gia va nhn si doanh nghip vn hoa n t 12 nc A-u tham gia, cac ai biu thao lun cac vn nh c hi va thach thc hp tac phat trin vn hoa phng ng va phng Ty, thc tin va kinh nghim vn hoa a phng cung nh hinh thc va phng hng phat trin nganh cng nghip vn hoa trong khu vc v.v.

Trong bi canh toan cu hoa, do giao thng va cng ngh vin thng hin ai phat trin, nhm muc ich thuc y hiu bit va tn trong ln nhau, cac nc va khu vc A-u a tin hanh nhiu hoat ng giao lu vn hoa a phng. Trong qua trinh giao lu, vn hoa truyn thng cua nhiu nc a bi tac ng bi vn minh hin ai la iu khng th tranh c. Trc hin tng nay, ng Kia Xen Na-ung, quan chc B Vn hoa My-an-ma noi, trong khi xy dng h thng giao duc quc dn, cn phai chu trong bao v vn hoa truyn thng, cn phai suy nghi lam th nao xa hi ia phng thich ng hn vi thi ai toan cu hoa. ng noi:

"Ti phat hin ngi dn co nhiu i thay, rt nhiu ngi tre a qun mt mt s iu c ban, chng han, s hiu bit ln nhau, nht la s hiu bit va tn trong i vi ngi cao tui, ti rt mong ngi tre va ngi cao tui co th hiu bit nhau hn."

Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln nay b mac vao ngay 8, chng trinh biu din l b mac la "Da hi ca mua dn tc A-u" vi cac tit muc biu din ca mua dn tc cua hn 10 nc va khu vc A-u, chng trinh biu din a anh mt du chm tron tring cho Lin hoan Vn hoa Ngh thut A-u ln u tin.