Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi Ao thut th gii khin Trung Quc mt ln na dy ln "cn st" ao thut
   2009-08-07 15:33:33    cri

Nghe Online

ai hi Ao thut th gii ln th 24 keo dai 5 ngay mi y din ra tai Bc Kinh, hn 2000 ao thut gia va ngi hm m ao thut n t hn 60 nc a tham gia ngay hi "-lim-pich" cua gii ao thut nay. Sau khi u nm nay ao thut gia ai Loan Lu Khim lam dy ln "cn st" ao thut tai Ni ia Trung Quc, ai hi ln nay mt ln na khin ngi Trung Quc thi bung ngon la nhit tinh i vi ao thut.

y la ln u tin ai hi Ao thut th gii t chc tai nc ang phat trin, ai hi ln nay ca thay co 4 cuc thi ao thut sn khu va 3 cuc thi ao thut ng ph, co ti 100 tit muc; nhng ao thut gia rt ni ting trn th gii a co mi my bui giang v ao thut.

Khan gia Bc Kinh Triu T Thn la mt ngi rt yu thich ao thut, anh a mua ve cung ban xem chng trinh biu din cua ai hi Ao thut th gii. Anh cho rng c xem nhng ao thut gia thn tng cua minh biu din tai Bc Kinh la mt c hi rt him co. Anh noi:

"Ln nay ti a xem biu din cua nhiu ao thut gia bc thy, cung hoc hoi c rt nhiu. Tt nhin ti mong co th giao lu trc tip vi ho, nu co c hi nay thi tuyt vi. Nu c chup anh chung vi nhng ao thut gia bc thy cung la iu may mn."

Tuy cha co con s cu th, nhng Trung Quc co rt nhiu ngi yu thich ao thut nh anh Triu T Thn. Theo ghi chep, ao thut Trung Quc sm nht xut hin vao i nha Han cach y hn 2000 nm. Sau o, ao thut la mt trong nhng biu din trn ng ph c ngi dn a thich nht. Ngh nhn thn lang chi dung vai cai bat, vai qua bong nho, co th lam cho khan gia bang hoang va reo mng, nhng qua bong t dng bin mt trc anh mt chm chu cua ho, hoc t cai bat nay bin sang cai bat khac. Cho n nay, chng trinh nay vn la mt trong nhng chng trinh biu din ao thut truyn thng nht cua Trung Quc.

Nhng, cang nhiu ao thut gia Trung Quc ang tim toi s t pha. Tai ai hi Ao thut ln nay, 12 ao thut gia Trung Quc tham gia cuc thi ao thut sn khu va ao thut ng ph u th hin c sc ring minh v thu phap va y tng sang tao.

Tai cuc thi ao thut sn khu, ao thut gia Trung Quc Lu Minh A co kinh nghim biu din ao thut mi my nm trc tin biu din. Trong ting nhac nn Kinh kich rn vang, Lu Minh A trong b trang phuc truyn thng bc ln sn khu, anh bin ra trng ga t mt bc tranh ve trng va ga mai. y la biu din rt him thy. Thng thng ao thut gia bin ra qua bong, ch khng phai trng ga d bi v nat. Biu din nay a nhn c nhng trang vo tay nhit tinh cua khan gia.

Ao thut gia tre Trng Hao tham gia cuc thi, co th bin ra tin mt, anh cho bit, biu din nay khng nhiu trong gii ao thut. Anh noi:

"Vi trn th gii it co biu din bin ra tin mt, ti c bit biu din chng trinh nay la mong lp ch trng trong loai hinh biu din nay."

N ao thut gia Thm Quyn a tham gia biu din trong l khai mac ngay 26 thang 7, chi bin ra 5000 bng hoa trong 7 phut vi hai ban tay trng, biu din nay a lai n tng su sc cho cac ban ng nghip quc t. ng Gi-ph Mc-bri-, ao thut gia My c tn vinh la "bc thy ao giac" noi:

"Ti tng hp tac vi ao thut gia Thm Quyn Ma-lai-xi-a. Biu din ao thut bin ra hoa cua Thm Quyn rt tuyt vi, rt hp dn, ti rt thich kiu cach n mc trn sn khu cua Thm Quyn. Noi chung, ti rt yu thich c sc cua ao thut Trung Quc, no rt c vu long ngi."

Trung Quc ang co cang nhiu ao thut gia nh Thm Quyn va Lu Minh A nhn c s chu y cua cac ng nghip quc t, nhng ho cha co ting tm ln. My nm trc, tinh hinh cua cac ao thut gia chuyn nghip Trung Quc cung khng my lac quan. Nhng t u nm nay, tinh hinh a co s chuyn bin. Ao thut gia ai Loan Lu Khim biu din ao thut ng ph tai Lin hoan m giao tha cua ai Truyn hinh Trung ng Trung Quc, Lu Khim khin mt cai nhn xut hin trong trng ga sau khi bin mt. Biu din nay a khin Trung Quc nhanh chong dy ln "cn st" ao thut, mi my ai truyn hinh bt u phat song chng trinh ao thut, mi ao thut gia tham gia biu din, thm chi t chc cuc thi tuyn chon ao thut gia.

Ao thut gia My -bi -bri-en a chu y ti "cn st" ao thut nay Trung Quc. Theo ng, biu din ao thut sn khu cua Trung Quc rt tuyt vi, biu din ao thut ng ph tuy thu c tin b ni bt, nhng vn ch nng cao. ng noi:

" Trung Quc co rt nhiu ao thut gia mi, cha co ting tm, ao thut gia Trung Quc tin b rt nhanh, biu din ao thut ng ph cung ang c nng cao. Biu din ao thut sn khu rt tuyt vi, trang tri sn khu cung rt ep, xic cung hay. Tuy nhin biu din ao thut ng ph khng oi hoi nhng trang tri nay, chi cn nhng con bai giy, ng xu a co th biu din c."

Ao thut thin bin van hoa, ngi Trung Quc co thu phap hay, nhng sang tao con thiu hut, cho du so sanh vi Nht Ban, Han Quc chu A, im nay vn yu. iu nay a noi ln y nghia cua ngay hi ao thut ln nay c t chc tai Bc Kinh. Gii ao thut Trung Quc cn phai nm bt c hi nay giao lu va chia se kinh nghim vi ng nghip cac nc.