Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai ng tinh Sn Ty khi ng "K hoach Vn Cng mi" nhm xy dng thanh ph ni ting v ngh thut iu khc Trung Quc
   2009-07-03 13:45:43    cri

Nghe Online

Nhc ti ai ng tinh Sn Ty Trung Quc, ngi ta nh ngay n Hang Vn Cng. Hang Vn Cng la Di san vn hoa th gii, cung la mt trong nhng qun th hang ng thi c co quy m ln nht Trung Quc, cac pho tng trong hang c iu khc tinh vi, chung loai rt nhiu, c tn vinh la "Ky quan trong lich s my thut Trung Quc". ai ng khng nhng co hang Vn Cng, ma con co rt nhiu kin truc c, tng iu khc co lich s lu i, co gia tri vn hoa-ngh thut rt cao.

Nhng hoc gia va chuyn gia vn hoa mong thanh ph ai ng bao tn tt cac c vt nay, phat trin vn hoa thanh ph chu trong k tha lich s trong khi xy dng thanh ph hin ai. Theo t duy nay, mi y thanh ph ai ng bt u thc thi "K hoach Vn Cng mi", nhm xy dng ai ng tr thanh thanh ph ni ting v ngh thut iu khc Trung Quc.

Thanh ph ai ng tinh Sn Ty nm min bc Trung Quc, hang Vn Cng nm chn nui phia nam Vo Chu Sn ngoai phia ty thanh ph ai ng. Hang Vn Cng c ao trong nui, chay dai 1 ki-l-met, co khi th hoanh trang. Trong 45 hang ng bao tn hin nay co hn 51 nghin pho tng cac loai, tuy trai qua 1000 nm, nhng cac pho tng nh pht, b tat, pht t v.v. vn rt sinh ng, t th sng ng, mau sc ti sang.

Chi Vng Giai, hng dn vin Vin Nghin cu hang Vn Cng cho bit, nguyn tc cng tac bao tn hang Vn Cng la c gng gi lai nguyn ven lich s. Chi noi:

"K t i Liu (t nm 907 n nm 1125 cng nguyn), cac triu ai u quet mt lp bun ln pho tng ri t mau, hin nay chung ti khng phuc ch mau sc, vn gi nguyn. Mau sc nay c lam ra t mt s qung va thc vt, nn co th bao tn trong thi gian dai."

Hn 1500 nm trc, ai ng tng la kinh i Bc Nguy, chinh quyn dn tc thiu s, hang Vn Cng c ao vao thi o. Do ai ng lun la ni hi tu vn hoa vung Trung Nguyn va vn hoa dn tc thiu s du muc min ty bc, lai vi nm vi tri giao thng quan trong, cng ngh iu khc cua hang Vn Cng cung th hin c sc khac hn, va co phong cach ngh thut iu khc thi c Trung Quc, va hp thu va kt hp tinh hoa t ngh thut iu khc Hy Lap, La Ma va khu vc Nam A.

ai ng con co rt nhiu kin truc c ni ting, chua Hoa Nghim trung tm thanh ph co lich s gn 1000 nm, kin truc, tng nn, bich hoa, b phn cu thanh kin truc trong chua u at trinh ngh thut cao nht i Liu. Con chua Thin Hoa cung co lich s gn 900 nm, la chua i Liu, Kim co quy m ln nht, bao tn hoan chinh nht Trung Quc. Nha vn ni ting Phung Ky Tai ln u tin n thm chua Thin Hoa, a bi ngh thut iu khc chua thu hut, thng thc rt lu ma vn khng mun ri khoi ni nay.

1 2