Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bao tn di san vn hoa phi vt th ang tr thanh nhn thc chung cua xa hi Trung Quc
   2009-06-19 15:58:52    cri

Nghe Online

 

Ngay 13 thang 6 la "Ngay Di san vn hoa" ln th 4 cua Trung Quc, k t khi Chinh phu Trung Quc quyt inh ly ngay 13 thang 6 lam "Ngay Di san vn hoa" vao nm 2006 n nay, ngi dn binh thng ngay cang quan tm ti di san vn hoa phi vt th, vn lam th nao di san vn hoa phi vt th c truyn t th h nay sang th h khac cung a tr thanh trong im thu hut s quan tm cua cac gii xa hi Trung Quc.

Cu T Truc S nm nay 70 tui, la ngi k tha i th 6 cua dong ho lam ri thanh ph Chng Chu tinh Phuc Kin, cu dung dao khc hinh anh cac nhn vt trn g, trng cac con ri rt co hn va sng ng nh tht. Tac phm ri cua cu S c lu gi vin bao tang va vin my thut cua hn 50 nc va vung lanh th, ri do cu S lam con c nhiu ln dung lam qua tng cho nguyn thu va khach quy cua nhiu nc, c coi nh vt bau quc gia.

ngh lam ri c xa nay c truyn lai cho cac th h sau, cu S a pha ch "Day ngh cho nam, ch khng day cho n" trong ngh lam ri Chng Chu. Cu S noi:

"Trc kia chung ti chi day ngh cho nam, ch khng day cho n. Hin nay, cac con gai cua ti u bit khc ri, ti a day ngh cho cac con. Ti cho rng thi ai nay a khac xa, con trai hay con gai u nh nhau. Trc kia khng day ngh cho ngi ngoai la vi lo tac ng ti hiu qua kinh t cua minh, hin nay nh chinh sach h tr cua Chinh phu, chung ti co thu nhp c inh, khng con phai lo tht nghip va thiu cm n na."

Nm 1996, cu S cung con trai T Cng thanh lp Trung tm Ngh thut ri g tai Chng Chu. Tuy Trung tm ngh thut chi co din tich 200 met vung, nhng a thu hut nhng ngi yu thich ri n t nhiu nc va vung lanh th n tham quan.

Cu S cung con trai con th a ngh thut ri vao cac trng hoc, giup tre em hinh thanh hng thu i vi ri. Hai b con con i mi tao hinh cua ri, cung th san xut ri thanh lu nim. Anh T Cng mong tip tuc tim toi, tim kim con ng mi, a ngh dn gian nay tr thanh nganh cng nghip. Anh Cng i theo b hoc lam ri a my chuc nm, la ngi k tha ngh lam ri i th 7, anh Cng co tinh cam su sc i vi ngh thut ri. Anh noi:

"Nm 9 tui, ti a bt u hoc ngh lam ri t b. Ban u ti hoc chi nhm muc ich giup ngi nha, dn dn ti nay sinh hng thu, tng bc nm bt ngh lam ri. Ti cho rng, ngh lam ri la ngh thut rt hp dn, chung ti cn phai tn vinh ngh thut nay, phai co trach nhim k tha."

1 2