Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh" thuc y giao lu gia Trung Quc va nc ngoai, gii thiu cac tac phm hay t sang tac
   2009-06-05 15:41:56    cri

Nghe Online

Hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh" ln th 9 trong vong 1 thang va khep lai. Hn 50 oan ngh thut vi hn 600 ngh si n t hn 20 nc va vung lanh th sum hop tai Bc Kinh, tham gia cac hoat ng biu din, noi chuyn, din an v.v. K tha c sc a nguyn va bao dung, hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh" ln nay a thuc y hn na giao lu vn hoa gia Trung Quc va nc ngoai, nht la a tao c hi biu din cho cac chng trinh c sc t sang tac. Sau y Duy Hoa xin gii thiu ni dung chi tit.

Cuc hop bao gii thiu cac tac phm hay t sang tac Hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh"

Quy vi va cac ban ang nghe la bai hat "Chuc ru" do ca si giong nam cao I-ta-li-a Pi--r Ma-gi-ch-ti biu din. La ng mn cua ca si giong nam cao ni ting Lu-xi-a-n Pa-va-rt-ti a qua i, biu din cua ca si Pi--r Ma-gi-ch-ti a nhn c s hoan nghnh cua khan gia Trung Quc. Khi ca si Pi--r hat bai hat "Mt tri cua ti" ma khan gia Trung Quc rt quen thuc bng ting Trung, bu khng khi nng nhit tai hin trng a ln ti inh cao.

Sau khi chng trinh biu din ca nhac kt thuc, tuy cac din vin ap l khan gia rt nhiu ln, nhng khan gia vn ng tai ch, v tay, hoan h, yu cu din vin biu din thm. Khan gia Lu Vi noi vi phong vin, anh a cam nhn c sc cun hut cua giong hat. Anh Lu Vi noi:

"Ti cam thy rt phn khi, rt mong cung hat vi ca si. Chng trinh biu din ti nay rt thanh cng, a khi dy nhit tinh trong long ti, ti rt thich hinh thc ngh thut nay. Sau nay nu co c hi ti se n thng thc ln na."

 

Hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh" do B Vn hoa Trung Quc va cac c quan khac phi hp t chc la Lin hoan ngh thut tng hp co quy m ln nht Bc Kinh, k t khi t chc ln th nht vao nm 2000 n nay, mi nm t chc mt ln, n nm nay a la ln th 9, c coi la sn chi giao lu ngh thut trinh cao quc t. Nm nay, cac ngh si n t I-ta-li-a, Ty Ban Nha, I-xra-en, Nga v.v. mang n cac chng trinh biu din nh m nhac, ca mua, kich hat, kich noi va ngh thut thi giac, th hin vn hoa truyn thng, c sc dn tc cung nh quan nim va ngh thut hin ai.

oan mua ba-l cua Nha hat ln Mat-xc-va va Nha hat Ma-rin-xkihai oan mua ba-l ni ting nht Nga a mang n v kich mua ba-l kinh in "H thin nga" va nhng v kich t sang tac mi y, gii thiu cac iu mua ba-l co phong cach khac nhau va thuc trng phai khac nhau.

Hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh" khng nhng tao c hi cho cac ngh si Trung Quc va nc ngoai hoc tp ln nhau, ma con th hin y u thanh qua giao lu hp tac gia ngh si Trung Quc va nc ngoai. V kich ri a phng tin do ngh si ai Loan Trung Quc va Phap hp tac ln u tin ra mt khan gia Bc Kinh vao cui thang 5. Chng trinh biu din nay hp thu tinh hoa sang tac ngh thut cua hai nc, thng qua din vin, m nhac va con ri th hin tinh yu va tinh hu nghi. Trn su khu ln cao hai tng, co th xoay 360 , co u cac chc nng, cac din vin i lai t trn xung di, luc ngi trn mai nha ngng u ngm nhin bu tri sao lung linh, luc tp luyn kich ri, biu din cac tinh tit khng hen ma gp, chia tay sau khi gp va gp lai nhau.

"Khuyn khich sang tao vn hoa" la tn chi nht quan cua hoat ng lin hoan "Hen gp tai Bc Kinh". ng Vu Hng Nghia, Pho Cuc trng Cuc Lin lac vn hoa i ngoai cua B Vn hoa Trung Quc noi:

"Hoat ng 'Hen gp tai Bc Kinh' ln nay a tip tuc gin gi c sc khuyn khich sang tao vn hoa, thu hut nhiu chng trinh ngh thut hay nc ngoai, kip thi phan anh xu th mi nht cua hoat ng sang tao vn hoa quc t hin nay; ng thi khuyn khich t sang tac trong nc, gii thiu hang loat chng trinh c sc th hin vn hoa dn tc, hp thu rng rai thanh qua cac d an i mi xa hi, th hin tinh bao dung va tinh a dang cua lin hoan ngh thut."

Hoat ng "Hen gp tai Bc Kinh" ln nay a tp trung gii thiu hang loat chng trinh hay do Trung Quc t sang tac. V kich "Phn mc" cua oan ngh thut thanh ph T Nam tinh Sn ng a nhn c s yu thich cua ng ao khan gia. V kich nay tp hp hai hinh thc biu din la xic truyn thng va Kinh kich cua Trung Quc, c cac nha ph binh hinh dung la "mt chng trinh din vin mc qun ao truyn thng Kinh kich, i theo tit tu m nhac hin ai, nhay mua ng ai, biu din xic at trinh cao."

Lin hoan ngh thut "Hen gp tai Bc Kinh" a khep lai vao ngay 29 thang 5, trc khi kt thuc, nhng ngh si n t Nht Ban, Thuy in, Ba Lan, Ac-hen-ti-na v.v. tp trung tai Din Khanh, ngoai thanh ph Bc Kinh, tin hanh biu din quang trng ngoai tri. Chng trinh biu din quang trng nhn dip l b mac a thu hut khan gia 20 nghin lt ngi, lp mc ky luc mi.