Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  oc sach in t dn dn tr thanh xu th oc sach mi Trung Quc
   2009-05-08 14:49:52    cri

Nghe Online

Trung Quc, khai nim "oc sach" a khac hn vi ngay xa. C quan hu quan mi y cng b con s cho thy, Trung Quc co 1/4 c gia la chon phng thc oc sach in t. Ky thut s phat trin nhanh chong a khin Trung Quc bc vao thi ky oc sach mi.

Chuyn muc oc sach trn trang web SOHU ni ting Trung Quc mi y trin khai hoat ng nhng ngi ni ting gii thiu sach hay cho thanh thiu nin. Trang web SOHU a mi nhng chuyn gia trong linh vc khoa hoc xa hi va nhn vn gii thiu nhng cun sach thich hp cho tre em oc, va k lai s tng trai oc sach anh hng ti qua trinh trng thanh cua ho. Trang web SOHU con t chc hoat ng mi c gia chia se kinh nghim oc sach. Chi Lu Dinh, ngi chu bin chuyn muc oc sach noi:

"Chung ti a t chc nhng hoat ng nhm vao thanh thiu nin, vi thanh thiu nin hin nay la nhng i tng co tim lc oc sach ln nht, va thoi quen oc sach cn phai c bi dng. Chung ti a mi ba L CmNgi chi tri m va Giao s trng ai hoc Bc Kinh Trng Di Vu n gii thiu sach cho thanh thiu nin. Chung ti con t chc hoat ng gii thiu nhng cun sach ban chay mi y tai hiu sach, khu trao i vi c gia vn d inh chi keo dai na ting ng h, nhng thc s a din ra ba ting ng h. Moi ngi rt thich thng qua hinh thc nay chia se nim vui va kinh nghim oc sach vi nhau."

Chi Lu Dinh cho phong vin bit, trong tt ca cac chuyn muc cua trang web SOHU, chuyn muc oc sach la mt trong nhng chuyn muc c truy cp nhiu nht, s lng truy cp duy tri a tng vng chc.

Hin nay, Trung Quc co c dn mang vt qua 200 triu, thu bao dung in thoai di ng truy cp in-t-net tng lin tip, do vy cac phng thc nh oc sach trn mang, oc sach qua in thoai di ng va u oc sach in t a thinh hanh trong dn chung Trung Quc, nht la lp tre. i vi th h "9X" ma noi, phng thc nm bt thng tin va kin thc qua mang in-t-net a i cung qua trinh trng thanh cua ho.

Em Tng Dt Hng ang hoc lp 4 mt trng tiu hoc Bc Kinh, em Hng thich oc sach trn mang, mi y em a mua my cun sach sau khi oc xong trn mang. Em Hng noi:

"Em tng oc 'Hy Lap tam b khuc' cung nh nhng truyn c tich va sach sinh vt hoc. Em thng oc sach mt ting ng h trn mang, ri ln sau oc tip. Nu sach rt hay, em rt thich, em se mua sach in qua nhng trang web ban sach."

Nhng nm qua, kt qua iu tra v thoi quen oc sach cua ngi dn do mt s c quan nghin cu Trung Quc trin khai cho thy, ty l oc sach in truyn thng cua dn chung ang giam xung, c gia oc sach trn mang hoc in thoai di ng ang tng ln ro rt. Ngay 22 thang 4, Vin Nghin cu Khoa hoc Xut ban Trung Quc cng b kt qua cua mt cuc iu tra v thoi quen oc sach cua dn chung cho thy, ty l c gia oc sach in t gm oc sach trn mang, oc sach qua in thoai di ng va u oc sach in t a xp xi ln ti 25%. Trong cac phng thc oc sach in t, phng thc oc trc tuyn c c gia hoan nghnh nht.

Thng qua truy cp mang in-t-net, moi ngi co th thc hin cac khu lin quan oc sach nh oc, mua, anh gia, nghe hoc xem ngi ni ting oc sach. Thun theo trao lu nay, nhiu c quan Chinh phu a phi hp trin khai hoat ng toan dn oc sach trn mang, m chuyn muc gii thiu sach hay, t chc cac hoat ng vi nhiu hinh thc nh quyn tng sach qua mang v.v. trn nhng trang web thi s quan trong, trang web chinh phu v.v. Di s ung h cua nhng ban nganh va c quan Chinh phu nh Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc, trang web "Toan dn oc sach trc tuyn" a chinh thc a vao hoat ng vao ngay 22 thang 4. ng Ta Quang Tai, ngi phuc trach trang web nay noi, ho cung cp hn 10 nghin u sach cho c gia oc min phi hoc thu tin oc, chung loai sach bao gm khoa hoc xa hi, nhn vn, giao duc, qun s, vn hoc v.v. ng noi:

"Tinh n nay chung ti a co khoang 10 nghin u sach, c gia co th oc trc tuyn, hoc oc trn thit bi di ng nh in thoai di ng, MP3 v.v. Sau nay chung ti mi ngay se cung cp 5 u sach cho c gia oc min phi."

Du oc sach in t a tr thanh xu th, nhng cung co ngi cho rng, oc qua nhanh khng co li cho vic ao tao ky nng suy nghi. Con co nhng ngi cho rng trn mang in-t-net tuy co t liu phong phu, nhng tt xu ln ln.

Chuyn gia trong nganh ku goi Chinh phu hay ap dung bin phap, xy dng b lut quy pham mang in-t-net, va hoan thin khu cng ngh, hng dn va bao v thanh thiu nin khng bi sach xu phng hai. Hin nay Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc cung nhng ban nganh hu quan ang dc sc xoa bo ni dung xu trn mang in-t-net, nhng trang web ni ting cung xng xy dng "trang web xanh", cung nhau tao nn mi trng oc sach tt ep cho ngi vi thanh nin.