Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn hoa truyn thng Nho giao qu hng Khng T
   2009-05-01 14:58:05    cri

Nghe Online

Trong thi ky Xun Thu Chin Quc, tinh Sn ng hin nay co hai nc ch hu ln: nc T va nc L, la ni xut hin rt nhiu bc anh hung hao kit. Trong cac bc anh hung hao kit o, Khng T la ngi co anh hng su xa nht i vi th h sau. Khng T ra i nc L trong nhng nm cui thi ky Xun Thu cach y hn 2500 nm, qu hng cua Khng T la thanh ph Khuc Phu tinh Sn ng hin nay. Khng T la Ngi t nn mong cho vn hoa Nho giao, la mt trong 10 nha t tng ln nht Trung Quc va Th gii, c tn vinh la "Chi Thanh", nghia la thanh nhn trong cac bc thanh, va c anh gia cao la "Van th s biu", nghia la mu mc cho cac th h.

S tn tai va phat trin cua cac s vic u lin quan ti hai pham tru khng gian va thi gian, vic k tha vn hoa Nho giao cung khng ngoai l, iu nay trc tin oi hoi phai co ng ao ngi chp nhn Nho giao n t nhiu ni. Khuc Phu, du khach n t cac ni nm np khng ngt, Khng Miu, Khng Phu va Khng Lm u co rt nhiu ngi n cung bai va du ngoan. Anh Ly Dng a lam hng dn vin Khuc Phu trong thi gian dai, anh Ly Dng cho bit, hang ngay u co hang nghin, thm chi hang van du khach m danh n thm va cam nhn sc cun hut cua Khng T va vn hoa Nho giao. Khng nhng co du khach n t khp ni Trung Quc, ma con co du khach vi s lng ang k n t nc ngoai, nht la Nht Ban, Han Quc va cac nc ng Nam A. iu nay a chng to Khng T va vn hoa Nho giao do Khng T sang lp co sc anh hng rng ln. Khi cp ti tinh hinh du lich hin nay thanh ph Khuc Phu, anh Ly Dng noi:

"Khuc Phu hin nay mi bc vao mua cao im du lich, sp ti n ngay mng 1 thang 5, se on chao mua du lich ng khach."

Anh Ly Dng noi, moi ngi vn lo ngai cuc khung hoang tai chinh se tac ng ti du lich ia phng, nhng theo quan sat cua anh, trong thi gian tt Thanh Minh nm nay s du khach a tng so vi cung ky nm ngoai, iu nay a khin anh lun gi thai lac quan i vi nganh du lich Khuc Phu, cung noi ro sc cun hut manh me cua Khng T va vn hoa Nho giao.

Nu noi nganh du lich Khuc Phu lin tip duy tri cuc din "nong" du lich a t nn mong khng gian rng rai cho vic k tha vn hoa Nho giao, thi mt hin tng khac xy ra Khuc Phu a giai thich c s thi gian. Trong n tng cua nhiu ngi, vn hoa Nho giao ai din cho vn hoa truyn thng Trung Quc, hinh nh cang nhn c s a thich cua nhng ngi trung nin va cao tui chu trong ky nim cac bc thanh nhn, nhng Khuc Phu u u cung co th nhin thy lp tre n cung bai Khng T mt cach thanh kinh. Phn ln lp tre la sinh vin va hoc sinh trung hoc, nhn dip cui tun hoc thi gian nghi n cung bai Bc Thanh Khng T. Khi noi n y nghia du lich Khuc Phu, em Trn Vn Phi, sinh vin nm th 3 trng ai hoc Sn ng noi:

"Ln nay n Khuc Phu du lich, em cam thy rt co y nghia. La mt sinh vin, em cho rng vn hoa Nho giao la cua quy trong nn vn hoa truyn thng Trung Hoa, moi ngi Trung Quc cn phai tip tuc k tha va tn vinh vn hoa Nho giao."

1 2