Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn hoc trn mang cua Trung Quc phat trin bng bng
   2009-04-10 15:09:59    cri

Nghe Online

Ngay 26 thang 3, cng ty Vn hoc Thinh aicng ty ni ting v vn hoc trn mang cua Trung Quc khi ng hoat ng cuc thi vn hoc ch Han trong pham vi toan cu vi giai thng hang chuc triu nhn dn t. Cng ty tuyn b se tai tr cho tac gia xut sc giao dich ban quyn va tuyn truyn quang cao tac phm. Tinh hinh sang tac vn hoc trn mang phat trin bng bng, sc anh hng va hiu qua kinh t cua vn hoc trn mang Trung Quc ang thu hut s chu y cua ng ao c gia.

Theo con s do Chinh phu Trung Quc cng b, nm 2008 Trung Quc co c dn mang gn 300 triu ngi, Trung Quc vt qua My tr thanh nc co c dn mang nhiu nht trn th gii. iu tng ng la, ngay cang nhiu c dn mang thich a ra tac phm vn hoc cua minh ln mang, nhng c dn mang ni ting bi vn hoc trn mang c goi la "tac gia trn mang", tac phm vn hoc trn mang cua ho c xut ban hoc cai bin thanh phim va tro chi in t.

"ng nin minh nguyt"

"ng nin minh nguyt" la tac gia trn mang ni ting Trung Quc. Trong i sng hin thc, "ng nin minh nguyt" tn tht la Thach Duyt, nm nay 30 tui, la mt vin chc hai quan binh thng. K t nm 2006, Thach Duyt bt u a ra tiu thuyt "Nhng chuyn xy ra trong i Minh" do anh sang tac trn mang ngoai gi lam vic, k lai con ngi va s kin i Minh Trung Quc t th ky 14 n 17. Do giong vn hai hc, phng thc phn tich lich s khac hn vi sach giao khoa, b tiu thuyt c a ra trn mang nay vi nickname "ng nin minh nguyt" lp tc tr nn ni ting, trn nhiu trang web hang thang s truy cp tiu thuyt nay u vt qua 1 triu, tinh n nay b tiu thuyt nay a xut ban 6 tp, va ban rt chay.

Cu chuyn nh trn rt nhiu. Nhim Oan cung la tac gia ni ting trn mang, k t nm 2003 anh bt u vit tiu thuyt trn mang, anh noi bt u sang tac la mt chuyn ngu nhin. Anh noi:

"Luc o ti ang xem mt cun sach trn mang, nhng tac gia vit rt chm, ti i khng ni, va nghi rng i xem khng bng tha t minh vit, th la t nhin ti a bt u sang tac trn mang."

Nhim Oan phn ln vit v ni dung vin tng, anh a a ra 4 b tac phm trn mang, 1 b trong o a xut ban. Nhim Oan la ky s cng ty tin hoc, sang tac tiu thuyt ngoai gi lam, va thng vit n m khuya, rt vt va. Nhng Nhim Oan noi, mt khi tac phm c c dn mang anh gia cao va nhn c s quan tm rng rai, cam giac hanh phuc va thoa man khng th nao co c trong i sng hin thc.

Cam giac "hanh phuc" va "thoa man" nh anh Nhim Oan noi c coi la ng lc thuc y vn hoc trn mang phat trin bng bng. Trn mang in-t-net, tac gia va vit, va co th trao i vi c dn mang, tac gia kip thi nm bt cam thu cua c gia va cung nhn c li c vu, se tip tuc sang tac mt cach hng say. Dip Hiu Dng, Giam c "Cu lac b vn hoc Ngu T" cua trng ai hoc Bc Kinh noi, vn hoc trn mang a thay i quan h gia c gia va tac gia. Anh Dip Hiu Dng noi:

"Tiu thuyt trn mang a tao mt mt bng cho c gia va tac gia co th giao lu nhanh chong va trc tip hn. Ti thich oc tiu thuyt 'But ky cp m' va 'Ma thi en', hai cun tiu thuyt nay u la tac gia va vit, va trao i vi c gia, khoang cach gia c gia va tac gia a thu hep. Hin nay a khng con nh trc kia, tac gia ng vi tri cao hn, c gia chi co th ngng u ma nhin, hin nay quan h gia c gia va tac gia la giao lu va i thoai binh ng hn."

Vn hoc trn mang co s lng rt nhiu va trinh khac nhau, mun nhn c s chu y cua c gia, iu quan trong nht la phai co cu chuyn y sc cun hut.

ng Bach Dip, nha binh lun vn hoc ni ting cho rng, s phat trin cua vn hoc trn mang a thun theo trao lu xa hi, lam phong phu thm s sang tac vn hoc cua Trung Quc. ng noi:

"Ban u vn hoc trn mang khng co c im ni bt, chung ti thm chi khng th nhin ro vn hoc trn mang co khac bit nh th nao vi vn hoc truyn thng. Nhng sau nhng nm phat trin, vn hoc trn mang a dn dn hinh thanh c im, tao mt mt bng tt phn chia cac th loai vn hoc, b khuyt cho vn hoc nghim tuc cua cac tac gia truyn thng. Vn hoc trn mang c phn chia thanh cac th loai nh vin tng, ly ky, lich s, vo hip, tinh yu v.v. Nhng nm qua, tiu thuyt cac th loai noi trn u ban rt chay trn thi trng."

i vi nha xut ban va nganh in anh va truyn hinh ma noi, vn hoc trn mang mi ni ln a tao c hi thng mai mi. ng L Ba, Pho Giam c Nha xut ban Vn ngh Trng Giang noi:

"Vn hoc trn mang a cung cp mt phng phap va mt knh cho nganh xut ban truyn thng chung ti tim kim tac gia va tac phm mi, iu nay ht sc quan trong. Nhiu tac gia cua nhng cun sach ban chay u n t vn hoc trn mang, chng han tac gia cua cun sach 'But ky cp m', 'Ma thi en', tac gia cua cun sach 'Nhng chuyn xy ra trong i Minh'."

Vn hoc trn mang phat trin bng bng a khin nhng trang web vn hoc phat trin ln manh. Cng ty Vn hoc Thinh ai thanh lp nm ngoai hin nay a co 3 trang web vn hoc, t xng a chim trn 90% thi phn vn hoc trn mang, trang web Khi im thuc cng ty Thinh ai co 180 nghin tac gia, mi ngay cp nht hn 30 triu ch, s lng truy cp hang ngay vt qua 300 triu.