Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B phim "Hoa bi": xng phim nho san xut phim ln
   2009-03-27 13:55:01    cri

Nghe Online

Nm ngoai la mt nm kha c mua cua in anh Trung Quc, trong o b phim "Hoa bi" la phim kinh di gianh c thanh cng ln, la phim Trung Quc th 5 thc hin doanh thu ban ve vt qua 200 triu nhn dn t k t khi Ni ia Trung Quc bt u thng k doanh thu ban ve. iu khin khan gia va nganh in anh kha bt ng la: n vi san xut phim chi la mt xng phim nhoҗXng phim Ninh Ha.

Quy vi va cac ban ang nghe la trich oan phim "Hoa bi" c cng chiu khp ni Trung Quc vao mua thu nm ngoai. B phim nay cai bin t tac phm ni ting "Liu Trai Chi Di" cua nha tiu thuyt c ai Trung Quc B Tung Linh. V doanh thu ban ve trong ngay chiu u tin, b phim nay a pha ky luc cua cac b phim co vn u t ln c cng chiu trc o, sau 6 ngay cng chiu, doanh thu ban ve vt qua 100 triu nhn dn t, sau 19 ngay cng chiu, doanh thu ban ve vt qua 200 triu nhn dn t. Trn cac phng tin truyn thng truyn thng va mang in-t-net dy ln cn st thao lun b phim "Hoa bi". Phan ng nhit tinh cua cng chung chinh la s mong i cua Xng phim Ninh Ha, n vi u tin san xut phim nay.

Nhng nm qua, trn thi trng in anh Trung Quc, phim Trung Quc ngay cang nhn c hoan nghnh cua khan gia, nhng trong cac b phim c khan gia yu thich khng co tac phm do Xng phim Ninh Ha san xut. Mun khai thac thi trng, Xng phim Ninh Ha trc tin a nghin cu thi trng in anh trong va ngoai nc, ri kt hp thc lc ban thn phn tich, giam c Dng Hng ao cho rng, thc lc cua Xng phim Ninh Ha khng bng cac xng phim ln trong nc, cho nn Xng phim Ninh Ha cn phai tp trung toan b lc lng san xut mt b phim xut sc, c khan gia yu thich.

Sau nhng suy nghi trn tr, Xng phim Ninh Ha quyt inh san xut phim "Hoa bi". i vi a s khan gia Trung Quc ma noi, cp ti phim kinh di thi nh ngay ti truyn "Hoa bi". Cui thp nin 70 th ky trc, phim Hng Cng "Hoa bi" cng chiu Ni ia Trung Quc, gy nn cn st xem phim, canh n quy dung but ve khun mt ngi ep cng thm ting la het m y cua khan gia a c rt nhiu ngi coi la "canh khung khip kho qun nht". Sau hn 20 nm, nhng khan gia tng la het khi xem phim a tr thanh nhng ngi co kha nng tiu dung nht. Ngi anh gia phim noi mt cach hai hc rng: "Thu hut s quan tm cua nhng ngi nay, thi coi nh se thc hin doanh thu ban ve cao".

thu hut nhiu khan gia n rap xem phim "Hoa bi" mi, Xng phim Ninh Ha a chun bi y u. Giam c Dng Hng ao mi ng Trn Gia Thng, Chu tich Hip hi ao din Hng Cng, Chu tich Giai Kim Tng Hng Cng lam ao din, ng thi cung mi nhiu ngi xut sc tham gia lam phim. Trong phim con co nhiu din vin ni ting nh Chn T an, ngi sao vo thut Hng Cng, Triu Vi, Chu Tn, Trn Khn, Tn L v.v. co rt nhiu ngi hm m. Xet n thi trng Xin-ga-po, n vi san xut phim a mi din vin Thich Ngoc Vu co nhiu ngi hm m ng Nam A tham gia din xut.

1 2