Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Thuc thanh nhit tiu m:Vo trai so bin-a bot bin-Lung
   2008-01-25 16:52:13    CRIonline

a bot bin

a bot bin: Vi mn, tinh han, quy kinh lac phi va thn, gm ba cng hiu cha tri chu yu: Mt la thanh phi tiu m vi chng m nhit dn n bi ho va hen xuyn. Hai la co tac dung lam mm cuc cng tan hach, thi du nh vim hach lim ph c va nach, bu c. Cng hiu th ba cua a bot bin la li tiu thng lu, thich hp cha tri chng tiu tin ra mau, ra soi.

Cach dung va liu lng: Dung a bot bin sc nc ung, mi ln t 10-15 gam. Nn p v sc trc nhng vi thuc khac.

Lung ngoi: Vi mn, tinh binh hoa, quy kinh lac phi, da day va gan, gm ba cng hiu cha tri chu yu: Mt la tiu m, co tac dung lam mm cuc cng hach cng, thich hp cha tri chng vim hach lim ph c va nach, bu c. Hai la pha tan hach, dung lam mm cuc cng va hach cng trong c th con ngi. Cng hiu th ba cua Lung ngoi la tri chua va giam au, thi du nh gan vi bt n, au da day, chua v.v.

Cach dung va liu lng: Dung Lung ngoi sc nc ung, mi ln t 10-15 gam, nn p v va sc trc cac vi thuc khac. Trng hp nghin thanh bt thi mi ln dung t 1-3 gam la va.

iu cn phai lu y la: Dung Lung ngoi sng co cng hiu tiu m tan hach, dung Lung ngoi sao thi co cng hiu tri chua giam au.

Noi tom lai: Vo trai so bin, a bot bin va Lung ngoi u vi mn, co cng hiu tiu m, lam mm cuc cng tan hach, ng thi co th cha tri cac chng bnh nh: Bu c, vim hach Lim ph c va nach, m hach bi nhit gy nn, trong o Vo trai so bin va a bot bin lai co cng hiu thanh phi tiu m, co th tri phi nhit, hoa vng dn n m, bi ho va hen xuyn, m c mu vang v.v; Vo trai so bin va Lung ngoi con co th tri chua giam au, thich hp cha tri chng au da day va chua. iu khac nhau la Vo trai so bin co th li nc tiu sng ty, cha tri thuy thung, tiu tin khng thng. a bot bin co th li nc tiu thng lu, cung co th cha tri tiu tin ra mau, ra soi. Lung ngoi con co cng hiu pha tan hach, lam mm cac cuc cng va hach cng trong c th, thi du nh gan va ti bi sng phu v.v.


1 2