Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  i tuyn U19 TQ oat chc v ich Giai mi 8 nc Nam Phi
   2006-01-16 17:06:52    cri


1  2  3  4  5  6  7