Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mi ngi ep Trung Quc
   2006-01-12 16:19:19    CRIonline

Lm Thanh Ha


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10