Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Be� m��m h�i co� th�� la� bi� b��nh
   2009-10-21 15:18:40    CRIonline
Ba�c si� V��ng Ba�o T�y, Chu� nhi��m Khoa nhi, b��nh vi��n ����ng �� thu��c tr���ng �a�i ho�c Qu�n y s�� 4 cho bi��t: Bi�nh th���ng mi��ng cu�a tre� s� sinh kh�ng co� mu�i h�i ho��c h�i co� mu�i s��a, vi� v��y, khi mi��ng be� co� mu�i h�i, thi� cha me� pha�i chu� y�, ��y co� le� la� tri��u ch��ng cu�a m��t s�� b��nh.

Be� bi� vi�m l��i ho��c r�ng mo�c kh�ng ���u, th��c �n gi��t �� ke� r�ng, n�n mi��ng be� co� mu�i h�i.

Chuy�n gia nh��c nh��, sau khi be� mo�c r�ng, cha me� co� th�� l��y va�i ma�n qu��n va�o ���u ngo�n tay, lau r�ng cho be�. M��i khi be� �n xong, bo�n cho be� m��y thi�a n���c ��m cu�ng co� ta�c du�ng nh� su�c mi��ng.

Be� l�n hai tu��i pha�i h���ng d��n be� t��p su�c mi��ng, ng��m n���c trong mi��ng su�c m��y l��n r��i m��i nh�� ra, ch�� kh�ng pha�i chi� ng��m n���c trong mi��ng.

Be� ����c khoa�ng 3 tu��i pha�i t��p �a�nh r�ng. Sau khi be� mo�c �u� r�ng s��a n�n �n nh��ng th��c �n c��n pha�i nhai, kh�ng n�n v��n chi� �n nh��ng th��c �n loa�ng va� m��m. Hi��n nay, ph��n l��n gia �i�nh ���u co� ma�y sinh t��, nh�ng kh�ng n�n u��ng n���c sinh t�� va� n���c rau thay cho �n hoa qua� va� �n rau. Be� nhai la� �i��u ki��n ki�ch thi�ch ��� cho x��ng ha�m ����c pha�t tri��n bi�nh th���ng, x��ng ha�m pha�t tri��n bi�nh th���ng m��i co� ch�� ��� mo�c r�ng vi�nh vi��n giu�p cho r�ng vi�nh vi��n mo�c ���u.

Chuy�n gia nh��c nh��, be� pha�i u��ng nhi��u n���c m��i kh�ng bi� ta�o bo�n. Be� cho�ng l��n la� kh�ng th�� thi��u ch��t Pr�-ti�t, nh�ng l���ng Pr�-ti�t v��a �u� m��i co� l��i. N��u nh� be� chi� �n thi�t, tr��ng, s��a thi� se� bi� ta�o bo�n, mi��ng co� mu�i h�i. Luy��n cho be� �i ngoa�i co� gi�� gi��c, sau khi �n c�m t��i khoa�ng 30 phu�t cho be� �i ngoa�i, d��n d��n tha�nh tho�i quen. Trong khi �i ngoa�i n��u be� qu��y kho�c, k�u �au h��u m�n, co� th�� la� do th���ng xuy�n bi� ta�o bo�n, la�m n��t h��u m�m. ���ng cho la� be� kh�ng ngoan, ch��a kho�i r��i be� �a�i ti��n ����c se� kh�ng �au n��a.

Mu�i va� ho�ng th�ng v��i nhau, lu�c co�n nho� nhi��u ng���i bi� cha�y ma�u cam. Sau khi cha�y ma�u cam, ma�u di�nh la�i trong mu�i �a� tr�� tha�nh n�i ��� vi tru�ng sinh s�i n��y n��, n�n co� mu�i h�i.

Chuy�n gia nh��c nh��, b�� sung vitamin C co� th�� t�ng th�m ��� ch��c kho�e cu�a ma�ch ma�u ni�m ma�c mu�i, se� ��� bi� cha�y ma�u cam. Kh�ng n�n ��� cho be� th���ng xuy�n mo�c mu�i, th��y be� bi� nga�t m��t b�n mu�i, nghi la� co� th�� gi� �� trong mu�i, kh�ng n�n �� nha� "mo�c" ho��c "kh��u" ra, ma� pha�i l��p t��c ��a �i b��nh vi��n ��� l��y.

Nh��ng tre� em m��c b��nh ti��u ����ng tuy�p 1, do ma�u kh�ng bi�nh th���ng, trong mi��ng co� mu�i nh� mu�i ta�o th��i. Nh��ng tre� em bi� ng�� ���c, mi��ng se� co� mu�i h�i r��t ���c bi��t. Ch��ng ha�n bi� ng�� ���c do �n loa�i ha�nh nh�n ���ng trong mi��ng se� co� mu�i ha�nh nh�n ���ng v.v.

Chuy�n gia nh��c nh��, m��c b��nh ti��u ����ng tuy�p 1 ph��n l��n la� do di truy��n. B�� me�, ho��c co� b�� ho��c me� m��c b��nh ti��u ����ng, thi� pha�i ca�nh gia�c; Be� co� th�� bi� a�nh h���ng cu�a nguy�n nh�n di truy��n n�n m��c b��nh t�� nho�. Xu��t hi��n b��t c�� tri��u ch��ng t��ng quan na�o, nh�: U��ng nhi��u n���c, �i gia�i nhi��u, �n nhi��u, su�t c�n, thi� pha�i ��a be� ���n b��nh vi��n kha�m b��nh.