Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ung th phu khoa la ke thu s mt cua chi em phu n
   2009-10-20 16:23:09    CRIonline

Nghe Online

Ty l mc bnh ung th t cung ng th hai trong cac bnh ung th cua phu n Trung Quc, ty l t vong a ln ti 50%. Trc y chi co cac chi em phu n trung nin va cao tui mi mc bnh ung th phu khoa, hin nay cung tr thanh ke thu cua cac chi em tre tui. Cach sng khng khoa hoc cua chi em phu n trong xa hi hin ai chinh la nguyn nhn gy bnh.

Bac si Trinh Hng Khoa Ung th Phu khoa cua bnh vin Ung th Bc Kinh cho bit:

Ung th phu khoa chu yu co ung th c t cung, ung th bung trng, ung th nim mac t cung v.v. My nm gn y, s ngi mc bnh ngay mt tre hoa, sm 20 tui so vi trc y. ng thi ty l mc bnh cao. Bac si Hng cho phong vin bit, qua thng k lm sang cho thy, ung th c t cung, ung th bung trng, ung th nim mac t cung ang tr thanh ke thu s mt i vi sc khoe cua chi em phu n.

Chuyn gia cho rng, s chi em mc bnh ung th phu khoa ngay mt tre hoa, ngoai nguyn nhn la do cuc sng vt cht v.v ra, thi cach sng khng khoa hoc cua chi em phu n trong xa hi hin ai cung la nguyn nhn gy bnh.

Bac si Hng cho phong vin bit, cho n nay vn cha bit ro nguyn nhn gy bnh ung th phu khoa, nhng qua quan sat lm sang cua nhiu ngi bnh cho thy, gy bnh la do nhng nguyn nhn sau y:

Th nht la khng gi v sinh, qua nghin cu trong nhng nm gn y phat hin, vi rut HPV gy vim khi u u vu, ma nht la HPV loai vi rut co nguy c cao la nguyn nhn chinh gy bnh ung th c t cung. Hin nay cung co ngi cho rng, chng mc bnh ung th tuyn tin lit hoc v trc cua chng mc bnh ung th c t cung, hay ngi chng co quan h tinh duc vi nhiu ngi, thi ngi v co nguy c mc bnh ung th c t cung cang cao.

Nguyn nhn th hai la quan nim v tinh duc qua t do. Nhng nm gn y do xa hi m ca, co mt s ban tre, thm chi la nhng ngi tui trung nin cung i vao hang ngu nhng ngi giai phong tinh duc. Rt nhiu tai liu cua Trung Quc va nc ngoai chng thc, nhng chi em phu n kt hn sm, sinh e sm, sinh e nhiu va co quan h tinh duc vi nhiu ngi thi ty l mc bnh ung th c t cung tng i cao. Vi vy bac si Hng nhc nh cac chi em phu n cn phai co quan nim ung n trong quan h tinh duc va quan h hn nhn gia inh giam bt ty l mc bnh ung th.

Nguyn nhn th ba la cach sng khng khoa hoc.

Theo iu tra, nhng phu n hut thuc la co nguy c mc bnh ung th cao gp 4-5 ln so vi nhng chi em khng hut thuc la. Bac si Hng cho bit, hut thuc la ma nht la hut nhiu co lin quan n vic gy bnh ung th c t cung va ung th m h. Bung trng i vi thuc la rt nhay cam, nhng phu n mi ngay hut 20 iu thuc la, tt kinh sm, ty l mc bnh ung th bung trng cao. Ngoai ra nhng thc n nhiu m va nhiu ng khng nhng khin chung ta beo phi, ma cung la nguy c dn n bnh ung th nim mac t cung.

Nguyn nhn th t la n ung cac loai thc phm b dng mt cach ba bai. Nhng chi em phu n cao tui sau khi tt kinh beo phi, ng thi mc bnh tiu ng va cao huyt ap rt d mc bnh ung th nim mac t cung, phn ln tui trn di 60. Nhng phu n tui nay, do hooc mn n tinh giam xung ro rt, xut hin nhng triu chng nh: Hay bc tc, mt ngu, nong bc toat m hi v.v, ng thi d bi xp xng va mc bnh tim mach. Vi vy, nn b sung hooc mn n tinh di s hng dn cua y bac si giam bt nhng triu chng trn. Nhng nu ung qua liu trong thi gian dai ma khng co s hng dn va kim tra cua y bac si thi co th se dn n ung th nim mac t cung. Bac si Hng kin nghi nht inh phai thn trong trong vic la chon thuc ung b dng.

Vy lam th nao phong chng ung th phu khoa ?

Th nht la hang nm phai kim tra t bao c t cung phat hin va iu tri sm. Bac si Hng kin nghi cac chi em phu n nn co thoi quen inh ky kim tra t bao c t cung. Chi em phu n, sau khi co quan h tinh duc c 3 nm, thi hang nm phai i kim tra t bao c t cung, nu nh lin tuc trong 3 nm u binh thng, thi co th 2-3 nm kim tra mt ln. Kim tra t bao c t cung co th phat hin ung th c t cung ngay t thi ky u, nu nh phat hin va iu tri kip thi, co th thng qua phu thut nho la cha khoi, con co th gi c t cung va gi c chc nng sinh n.

Th hai la thay i nhng thoi quen khng khoa hoc. Bac si Hng nhc nh, nhng thoi quen trong cuc sng khng khoa hoc co th trc tip gy ri loan s thay i cht va tn hai sc khang, nhng iu nay co lin quan n vic gy bnh ung th. Vi vy, cac chi em phu n nn cai thuc la va ung it ru, n ung va gi gin sc khoe mt cach khoa hoc.

Th ba la t tim nim vui, giam bt ap lc. Cac chi em phu n trong xa hi hin ai ap lc ln, nhip sng nhanh, co mt s chi em phai chiu ganh nng tinh thn qua ln, ngu khng c tt, lam vic va nghi ngi khng co gi gic dn n ri loan ni tit, u tr thanh nguyn nhn gy bnh ung th. Chi em phai t tim cho minh nim vui trong cuc sng va cng tac, lac quan trong cng tac va cuc sng gia inh cho tinh thn c thoai mai, mi phong chng c bnh tt.