Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bac si Ha Tri Binh-Chuyn gia Trung Y ni ting nc c
   2009-10-20 14:41:18    CRIonline

Nghe Online

Chuyn gia y hoc c truyn Trung Quc Ha Tri Binh nm nay gn 60 tui, nhng bac a la mt bac si phong kham Trung Y co hn 30 nm tui ngh. Hai nm nay, bac si Binh c c i cng tac tai bnh vin Bad Koetzting bang Ba-pha-li-a c. Tai o, ky thut chn oan bng Trung Y cao siu cua bac si Binh a nhn c s hoan nghnh cua ngi bnh.

u nhng nm 50 th ky 20, be Ha Tri Binh sinh ra tai thanh ph cng nghip Thm Dng min ng Bc Trung Quc. u nm 1969, Ha Tri Binh va tt nghip cp hai a xung nng thn lao ng nh thanh nin hoc sinh cac thanh ph khac cua Trung Quc.

Chi Ha Tri Binh lam nng dn trong gn 3 nm tai mt lang trai tinh Thanh Hai min Ty Bc Trung Quc. Do thn nay nm vung su vung xa, dn lang kham cha bnh ht sc bt tin, vi vy, ngoai gi lam vic, chi Ha Tri Binh t hoc mt s kin thc h ly, vi du nh tim hoc k thuc n gian cho ngi bnh v.v. Qua ao tao, chi a tr thanh mt bac si phuc vu cho ba con nng dn. Luc by gi, chi co tn goi ly thu la "thy thuc chn t". T o chi Ha Tri Binh a gn bo vi Trung Y.

"Luc ti lam thy thuc chn t tai nng thn, iu kin rt co han, ba con nng dn kham cha bnh rt t tin, cho nn ti hoc chm cu, khng ng qua a cha khoi bnh cho mt s ngi. Ti cam thy Trung Y ky diu qua."

Nm 1971, tuy chi tt nghip cp hai, nhng chi Ha Tri Binh a c tuyn i hoc tp Trung Y tai Y Hoc vin Thanh Hai. Do thanh tich xut sc, Y Hoc vin Thanh Hai a gi chi lam giao vin mai trng cu. Sau o 6 nm, chi lai thi nghin cu sinh Trng ai hoc Trung Y Dc Thng Hai vi thanh tich xut sc.

Qua 3 nm hoc tp chuyn mn, chi Ha Tri Binh a gianh c bng thac si Trung Y va c phn cng lam vic tai Bnh vin Trung Y ng Trc Mn trc thuc Trng ai hoc Trung Y Dc Bc Kinh,chu yu nghin cu t pha phu khoa v Trung Y. Vi c s ly lun chuyn mn vng vang va tinh thn hoc thut mit mai nghin cu, chi Ha Tri Binh a dn dn tr thanh bac si chu nhim va giao s xut sc, ng thi la giao s hng dn nghin cu sinh theo hoc thac si. Bac si Ha Tri Binh a ln lt tham gia ba tai nghin cu khoa hoc cp Quc gia, cp tinh va cp b, phat biu nhiu lun vn va tac phm hoc thut, ao tao hang loat nhn tai y hoc chuyn mn.

1 2