Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mi quan h gia chm soc sc khoe rng ming vi cuc sng khoe manh
   2009-10-13 16:27:37    cri

Nghe Online

 

nhc nh cng chung tng cng y thc chm soc sc khoe rng ming, Trung Quc a ly ngay 20 thang 9 hang nm lam "Ngay chm soc sc khoe rng ming ". Chu ngay chm soc sc khoe rng ming nm nay la "chm soc sc khoe rng ming vi cht lng i sng", nu bt mi quan h cht che gia cac bnh v rng vi cuc sng khoe manh cua chung ta.

Hin nay, tai Trung Quc, s ngi mc bnh v rng ngay mt ng. Cuc iu tra v sc khoe rng ming Trung Quc ln th 3 cho thy, xu th mc cac bnh v rng cua ngi Trung Quc a tr nn tre hoa mt cach ro rt, khoang 90% thanh nin u co bnh rng. ng Vng Hng, Chu tich Hi nghin cu Y hoc rng ming Trung Hoa cho bit, nhng nm gn y, Trung Quc a thu c thanh tu trong phong chng bnh rng ming c quc t cng nhn, song tinh hinh sc khoe rng ming cua ngi dn Trung Quc vn rt ni cm.

"Trc y, phn ln ngi Trung Quc u khng co thoi quen anh rng hoc anh rng khng ung phng phap. Kt qua iu tra sc khoe rng ming ln th ba cho thy, ty l cha tri bnh su rng cua ngi Trung Quc cha ti 10%, 90% ngi mc bnh su rng ma khng i kham bac si. Bn canh o, s ngi s dung thuc anh rng cha cht Flo chim khoang 40%, con qua ban ngi cha s dung thuc anh rng cha cht Flo."

T trc n nay, rt nhiu ngi u khng coi trong bnh rng ming, trong dn gian thm chi co ngi cho rng, bnh rng khng phai la bnh. Thc t hoan toan khng phai la nh vy, bnh rng ming ly bnh rng la chinh khng nhng gy chng ngai v dung nhan, xa giao va tm ly cho chung ta, ma con anh hng ti chi tiu sc khoe cua toan dn, tng thm ganh nng y t cho xa hi. Khi gii thiu v nhng nguy hai cua bnh rng ming, Chu tich Hi Nghin cu Y hoc rng ming Trung Hoa Vng Hng noi:

"Trc y, ngi ta cho rng, bnh rng ming khng anh hng ti n cm. Nhn xet nay khng ung. Hin nay, moi ngi chi quan tm mi quan h gia cac bnh rng ming vi cac bnh thuc cac b phn c th, thi du nh bnh tim mach, bnh tiu ng, bnh da day va ng rut, bnh beo phi, tre s sinh cn nhe v.v, tt ca nhng iu o u lin quan cht che ti bnh rng ming. Nu khng cha khoi bnh rng ming, se gp rt nhiu kho khn trong vic kim soat phong chng cac cn bnh o, hiu qua cung khng tt."

Chinh vi vy, ngay t nm 1974, T chc Y t Th gii a xac inh bnh rng, bnh tim mach va ung th la cac cn bnh khng ly nhim man tinh, ma cn phai trong im phong chng cha tri trong pham vi th gii. Thang 5 nm 2007, ai hi Y t Th gii ln th 60 a thng qua nghi quyt, a xuc tin va phong nga bnh rng ming vao quy hoach phong nga va iu tri tng hp bnh man tinh. Hin nay, sc khoe rng ming la mt trong 10 tiu chun ln v sc khoe theo s xac inh cua T chc Y t Th gii.

Trn thc t, bnh rng ming gn cht ti phat trin xa hi va mc sng cua nhn dn. So vi cac khu vc kinh t tng i lac hu, ty l phat bnh rng ming cac nc phat trin chu u va My cao hn rt nhiu. Trong khi o, chi phi kham cha bnh rng ming cung rt cao; tai My, chi phi kham cha bnh rng ming hang nm ln ti hang trm triu -la My; tai Khu vc Hng Cng Trung Quc, chi phi kham cha bnh rng ming mi nm ln ti 17 ty -la Hng Cng. Th nhng, vi trinh phat trin kinh t va bao him y t cua ni ia Trung Quc hin nay, mt khi mc bnh rng ming nghim trong, ngi ta kho ma ganh chiu ni chi phi iu tri t o, chinh y la iu khin vic phong chng bnh rng ming tr nn ni cm hn.

1 2