Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Phong vin Vit Nam anh gia cao cng tac tru bi L ky nim 60 nm Quc khanh Trung Quc
   2009-10-01 16:57:33    CRIonline

Nghe Online

Gn y, cac phong vin Vit Nam thng tru tai Bc Kinh a anh gia cao v cng tac tru bi L ky nim 60 nm Quc khanh Trung Quc, ng thi chuc L duyt binh va m Lin hoan vn ngh se din ra thanh cng tt ep.

Phn xa trng Phn xa Bc Kinh cua Thng tn xa Vit Nam Lng Ngoc Chn a cng tac va sinh hoat lu nm tai Bc Kinh, ng noi:

"Ti tin rng, dip ky nim 60 nm thanh lp Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa nm nay, khng chi Trung Quc anh em, ma cac be ban quc t cung se co dip chng kin s ln manh va nhng thanh tu to ln v kinh t, chinh tri, vn hoa, khoa hoc, qun s v.v cua t nc Trung Hoa."

Trng ai din C quan thng tru cua ai Ting noi Vit Nam tai Bc Kinh Pham Trung Nghia noi:

"Cng tac tru bi cua Trung Quc rt ti mi, ky cang. Nhn dip 60 nm Quc khanh cua Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa, ca nhn ti xin gi ti cac ng nghip cua ai Phat thanh Quc t Trung Quc, nhn dn Trung Quc li chuc mng tt ep nht."

ng ng Hai Nam, Trng ai din C quan thng tru cua Bao Nhn dn Vit Nam tng tham d bui l chuc mng 50 nm Quc khanh Trung Quc vao nm 1999 a noi vi phong vin bng ting Trung rng:

"Nhn dip Quc khanh Trung Quc, ti xin chuc quan h nhn dn hai nc Trung-Vit ngay cang phat trin."

Cac ban thinh gia thn mn, nu cac ban hin nay ang Bc Kinh, mi ban cam nhn khng khi cua thanh ph c kinh ma hin ai nay, lng nghe nhip bc cua ngay L Quc khanh ang n gn. Chc chn cac ban se nghe thy Bc Kinh noi rng "on chao Nc Cng hoa tron 60 tui, chung ti a chun bi sn sang.