Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Trung Quc
   2009-09-29 16:43:42    cri

La vin bao tang khoa hoc ky thut tng hp cp quc gia, Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Trung Quc sau ba nm xy dng, ngay 20 thang 9 a chinh thc m ca on tip khach tham quan, vy trong vin bao tang khoa hoc ky thut mi nay co trng bay nhng ni dung gi v ph bin kin thc khoa hoc ky thut hay khng.

Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Trung Quc nm trong Cng vin -lim-pich Bc Kinh. Nhin t phia xa, toa kin truc nay ging nh "khi r-bich", vi ngu y la "kham pha bi mt". Tr ly Giam c Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Thiu Kit noi, tac ng qua lai la linh hn cua Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut. Hin nay. Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut nay quanh nm u a ra trng bay 800 ni dung, lam cho ni dung trng bay va co ni ham khoa hoc khi dy tri tu, lai co th khich l hng thu tham d cua ng ao khach tham quan, vi vy, nhn vin cng tac a dc sc vao vic nghin cu, phat trin va thit k.

"Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Trung Quc va mi khanh thanh co din tich rng 48 nghin met vung. Trong khi thit k ni dung trng bay, chung ti a tin hanh i mi v quan nim, vi du nh cach thc trng bay u c trin khai theo chu hoc da trn c s cu chuyn nao o, c gng tin hanh s tac ng qua lai vi khach tham quan.

Trong Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Trung Quc, co nm gian trng bay chu ln nh "Cu lac b Khoa hoc", "Anh sang Hoa Ha", "Tim toi va Phat hin", "Khoa hoc va i sng", "Thach thc vi Tng lai" m ca on khach quanh nm. Phn ln cac d an a ra trng bay u cho phep khach tham quan t thao tac va ich thn th nghim.

Trong o, gian trng bay "Cu lac b Khoa hoc" la mt gian trng bay danh ring cho tre em t 3-10 tui. Tai y, nhn vin cng tac cua Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut Trung Quc a vn dung nhng mu sc ti tn nh mu phn hng, mu xanh, mu vang va mu xanh la cy tao nn bu khng khi ng thoai. Ngi phu trach cua "Cu lac b Khoa hoc" ng Vng Tng oan cho bit, gian trng bay nay a ap dung cach thc trng bay co canh quan vi du nh nng trang, rng nui, thanh luy v.v, mong qua o thu hut s hiu ky va sc sang tao cua cac em i vi tim toi khoa hoc.

"Con s thng k cho bit, 'Cu lac b Khoa hoc' a trng bay 141 ni dung, trong o nhng ni dung i mi sang tao chim ti 39% . Thi du nh, trong phn gii thiu tay ngh vt sa co mt con bo sa m phong, cho cac em tp vt sa. c im ln nht cua gian trng bay nay la cho cac em th nghim cuc sng."

Ngoai ra, tai bnh vin m phong y u cac trang thit bi, cac em co th hoc chiu X quang; khi ngi trn may keo m phong, cac em lai co th cam nhn qua trinh canh tac va gt hai; nu nh cac em cham vao bc tng m nhac thi co th nghe thy ting nhac m diu, ng thi co th t soan nhac, t din tu v.v.

iu khac vi "Cu lac b Khoa hoc" la, khu trng bay mang chu "Thach thc vi Tng lai " la gian trng bay c thit k va b tri cho ngi thanh nin co t cht khoa hoc nht inh, chu yu trng bay cac vn va thach thc nghim trong t ra trc mt loai ngi hin nay, nhm hng dn khach tham quan quan tm va suy nghi vic phat trin khoa hoc ky thut trong tng lai. Ngi phu trach khu trng bay nay Trn Kit cho bit:

"Hin nay, trn th gii cha co Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut nao m gian trng bay mang chu nay. Th nhng trong gian trng bay cung chu , chung ti a xut nhng vn va thach thc t ra trc mt loai ngi, ri qua nhng ng net chinh nh th gii nng lng mi, vt liu mi, khai thac hai dng, s sng gien, tim tiu vu tru v.v, gii thiu vi khach tham quan nhng phng an va bin phap giai quyt bng kin thc khoa hoc, khin khach tham quan se c gi y phn nao qua tham quan va th nghim."

Trong gian trng bay nay, ngi ta co th thng thc sa ban Trung Quc ba chiu quy m, chng kin nhng anh hng do bin i khi hu trong hang chuc triu nm qua gy nn cho Trung Quc; qua ng tac thao tac n gian se co th th nghim qua trinh phan ng phn hach hat nhn va phan ng tng hp hat nhn, tim kim nhng li ich do s tin b cua khoa hoc nguyn t mang lai cho nhn loai; bn canh o con co th lam bac si chu nhim, ich thn tin hanh ca m dy thn kinh truc, dy thn kinh si nho va m ngc khng gy vt thng ; thm chi co th bc vao tau vu tru tham gia cng tac tip ni tram khng gian v.v.

Ngoai ra, gian trng bay "Khoa hoc va i sng" a gii thiu khoa hoc cng ngh ong vai tro nh th nao trong cac mt n, , i lai cua chung ta, khu trng bay "Anh sang Hoa Ha" thi a th hin s phat minh sang ch ky thut cua Trung Quc thi xa. Tai Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut, Yn Hoa a chng kin, bt c tai gian trng bay nao, u u cung la canh ngi ng nh nc chay, moi ngi ang hao hc cam nhn nhng iu ky diu qua cac ni dung va d an trng bay.

Mt em trai ang tham quan co tn goi la Vi noi: "Ni dung trng bay cua Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut mi a tng thm rt nhiu so vi vin bao tang cu, hn na mi me hn, noi chung u cho phep khach tham quan t thao tac th nghim. Thanh thiu nin chung em u rt thich vin bao tang mi nay."

Mt khach tham quan ho Trn noi: "Vin bao tang mi rt hin ai, nhng th trng bay t c xa nht n hin ai nht u co ca. Trc y khng co ni dung trng bay ky thut hang khng vu tru, hin nay a co, vin bao tang khoa hoc ky thut mi nay c thit k, xy dng va trng bay cng phu lm, tt lm."

iu ang nhc n la, trong Vin Bao tang Khoa hoc Ky thut mi nay, khach tham quan con c chng kin 3 hoa thach khng long quy him cach y khoang 160 triu nm.