Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c
   2009-09-29 16:43:42    cri

La� vi��n ba�o ta�ng khoa ho�c ky� thu��t t��ng h��p c��p qu��c gia, Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c sau ba n�m x�y d��ng, nga�y 20 tha�ng 9 �a� chi�nh th��c m�� c��a �o�n ti��p kha�ch tham quan, v��y trong vi��n ba�o ta�ng khoa ho�c ky� thu��t m��i na�y co� tr�ng ba�y nh��ng n��i dung gi� v�� ph�� bi��n ki��n th��c khoa ho�c ky� thu��t hay kh�ng.

Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c n��m trong C�ng vi�n �-lim-pi�ch B��c Kinh. Nhi�n t�� phi�a xa, to�a ki��n tru�c na�y gi��ng nh� "kh��i r�-bi�ch", v��i ngu� y� la� "kha�m pha� bi� m��t". Tr�� ly� Gia�m ���c Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Thi��u Ki��t no�i, ta�c ���ng qua la�i la� linh h��n cu�a Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t. Hi��n nay. Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t na�y quanh n�m ���u ��a ra tr�ng ba�y 800 n��i dung, ��� la�m cho n��i dung tr�ng ba�y v��a co� n��i ha�m khoa ho�c kh�i d��y tri� tu��, la�i co� th�� khi�ch l�� h��ng thu� tham d�� cu�a ��ng �a�o kha�ch tham quan, vi� v��y, nh�n vi�n c�ng ta�c �a� d��c s��c va�o vi��c nghi�n c��u, pha�t tri��n va� thi��t k��.

"Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c v��a m��i kha�nh tha�nh co� di��n ti�ch r��ng 48 nghi�n me�t vu�ng. Trong khi thi��t k�� n��i dung tr�ng ba�y, chu�ng t�i �a� ti��n ha�nh ���i m��i v�� quan ni��m, vi� du� nh� ca�ch th��c tr�ng ba�y ���u ����c tri��n khai theo chu� ��� ho��c d��a tr�n c� s�� c�u chuy��n na�o �o�, c�� g��ng ti��n ha�nh s�� ta�c ���ng qua la�i v��i kha�ch tham quan.

Trong Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c, co� n�m gian tr�ng ba�y chu� ��� l��n nh� "C�u la�c b�� Khoa ho�c", "A�nh sa�ng Hoa Ha�", "Ti�m to�i va� Pha�t hi��n", "Khoa ho�c va� ���i s��ng", "Tha�ch th��c v��i T��ng lai" m�� c��a �o�n kha�ch quanh n�m. Ph��n l��n ca�c d�� a�n ��a ra tr�ng ba�y ���u cho phe�p kha�ch tham quan t�� thao ta�c va� �i�ch th�n th�� nghi��m.

Trong �o�, gian tr�ng ba�y "C�u la�c b�� Khoa ho�c" la� m��t gian tr�ng ba�y da�nh ri�ng cho tre� em t�� 3-10 tu��i. Ta�i ��y, nh�n vi�n c�ng ta�c cu�a Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t Trung Qu��c �a� v��n du�ng nh��ng m��u s��c t��i t��n nh� m��u ph��n h��ng, m��u xanh, m��u va�ng va� m��u xanh la� c�y ��� ta�o n�n b��u kh�ng khi� ���ng thoa�i. Ng���i phu� tra�ch cu�a "C�u la�c b�� Khoa ho�c" �ng V��ng T��ng �oan cho bi��t, gian tr�ng ba�y na�y �a� a�p du�ng ca�ch th��c tr�ng ba�y co� ca�nh quan vi� du� nh� n�ng trang, r��ng nu�i, tha�nh lu�y v.v, mong qua �o� ��� thu hu�t s�� hi��u ky� va� s��c sa�ng ta�o cu�a ca�c em ���i v��i ti�m to�i khoa ho�c.

"Con s�� th��ng k� cho bi��t, 'C�u la�c b�� Khoa ho�c' �a� tr�ng ba�y 141 n��i dung, trong �o� nh��ng n��i dung ���i m��i sa�ng ta�o chi��m t��i 39% . Thi� du� nh�, trong ph��n gi��i thi��u tay ngh�� v��t s��a co� m��t con bo� s��a m� pho�ng, ��� cho ca�c em t��p v��t s��a. ���c �i��m l��n nh��t cu�a gian tr�ng ba�y na�y la� ��� cho ca�c em th�� nghi��m cu��c s��ng."

Ngoa�i ra, ta�i b��nh vi��n m� pho�ng ���y �u� ca�c trang thi��t bi�, ca�c em co� th�� ho�c chi��u X quang; khi ng��i tr�n ma�y ke�o m� pho�ng, ca�c em la�i co� th�� ca�m nh��n qua� tri�nh canh ta�c va� g��t ha�i; n��u nh� ca�c em cha�m va�o b��c t���ng �m nha�c thi� co� th�� nghe th��y ti��ng nha�c �m di�u, ���ng th��i co� th�� t�� soa�n nha�c, t�� di��n t��u v.v.

�i��u kha�c v��i "C�u la�c b�� Khoa ho�c" la�, khu tr�ng ba�y mang chu� ��� "Tha�ch th��c v��i T��ng lai " la� gian tr�ng ba�y ����c thi��t k�� va� b�� tri� cho ng���i tha�nh ni�n co� t�� ch��t khoa ho�c nh��t �i�nh, chu� y��u tr�ng ba�y ca�c v��n ��� va� tha�ch th��c nghi�m tro�ng ���t ra tr���c m��t loa�i ng���i hi��n nay, nh��m h���ng d��n kha�ch tham quan quan t�m va� suy nghi� vi��c pha�t tri��n khoa ho�c ky� thu��t trong t��ng lai. Ng���i phu� tra�ch khu tr�ng ba�y na�y Tr��n Ki��t cho bi��t:

"Hi��n nay, tr�n th�� gi��i ch�a co� Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t na�o m�� gian tr�ng ba�y mang chu� ��� na�y. Th�� nh�ng trong gian tr�ng ba�y cu�ng chu� ���, chu�ng t�i �a� ��� xu��t nh��ng v��n ��� va� tha�ch th��c ���t ra tr���c m��t loa�i ng���i, r��i qua nh��ng ����ng ne�t chi�nh nh� th�� gi��i n�ng l���ng m��i, v��t li��u m��i, khai tha�c ha�i d��ng, s�� s��ng gien, ti�m ti��u vu� tru� v.v, ��� gi��i thi��u v��i kha�ch tham quan nh��ng ph��ng a�n va� bi��n pha�p gia�i quy��t b��ng ki��n th��c khoa ho�c, khi��n kha�ch tham quan se� ����c g��i y� ph��n na�o qua tham quan va� th�� nghi��m."

Trong gian tr�ng ba�y na�y, ng���i ta co� th�� th���ng th��c sa ba�n Trung Qu��c ba chi��u quy m�, ch��ng ki��n nh��ng a�nh h���ng do bi��n ���i khi� h��u trong ha�ng chu�c tri��u n�m qua g�y n�n cho Trung Qu��c; qua ���ng ta�c thao ta�c ��n gia�n se� co� th�� th�� nghi��m qua� tri�nh pha�n ��ng ph�n ha�ch ha�t nh�n va� pha�n ��ng t��ng h��p ha�t nh�n, ti�m ki��m nh��ng l��i i�ch do s�� ti��n b�� cu�a khoa ho�c nguy�n t�� mang la�i cho nh�n loa�i; b�n ca�nh �o� co�n co� th�� la�m ba�c si� chu� nhi��m, �i�ch th�n ti��n ha�nh ca m�� d�y th��n kinh tru�c, d�y th��n kinh s��i nho� va� m�� ng��c kh�ng g�y v��t th��ng ; th��m chi� co� th�� b���c va�o ta�u vu� tru� ��� tham gia c�ng ta�c ti��p n��i tra�m kh�ng gian v.v.

Ngoa�i ra, gian tr�ng ba�y "Khoa ho�c va� ���i s��ng" �a� gi��i thi��u khoa ho�c c�ng ngh�� �o�ng vai tro� nh� th�� na�o trong ca�c m��t �n, ��, �i la�i cu�a chu�ng ta, khu tr�ng ba�y "A�nh sa�ng Hoa Ha�" thi� �a� th�� hi��n s�� pha�t minh sa�ng ch�� ky� thu��t cu�a Trung Qu��c th��i x�a. Ta�i Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t, Y��n Hoa �a� ch��ng ki��n, b��t c�� ta�i gian tr�ng ba�y na�o, ��u ��u cu�ng la� ca�nh ng���i ��ng nh� n���c cha�y, mo�i ng���i �ang ha�o h��c ca�m nh��n nh��ng �i��u ky� di��u qua ca�c n��i dung va� d�� a�n tr�ng ba�y.

M��t em trai �ang tham quan co� t�n go�i la� Vi no�i: "N��i dung tr�ng ba�y cu�a Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t m��i �a� t�ng th�m r��t nhi��u so v��i vi��n ba�o ta�ng cu�, h�n n��a m��i me� h�n, no�i chung ���u cho phe�p kha�ch tham quan t�� thao ta�c th�� nghi��m. Thanh thi��u ni�n chu�ng em ���u r��t thi�ch vi��n ba�o ta�ng m��i na�y."

M��t kha�ch tham quan ho� Tr��n no�i: "Vi��n ba�o ta�ng m��i r��t hi��n �a�i, nh��ng th�� tr�ng ba�y t�� c�� x�a nh��t ���n hi��n �a�i nh��t ���u co� ca�. Tr���c ��y kh�ng co� n��i dung tr�ng ba�y ky� thu��t ha�ng kh�ng vu� tru�, hi��n nay �a� co�, vi��n ba�o ta�ng khoa ho�c ky� thu��t m��i na�y ����c thi��t k��, x�y d��ng va� tr�ng ba�y c�ng phu l��m, t��t l��m."

�i��u �a�ng nh��c ���n la�, trong Vi��n Ba�o ta�ng Khoa ho�c Ky� thu��t m��i na�y, kha�ch tham quan co�n ����c ch��ng ki��n 3 ho�a tha�ch kh��ng long quy� hi��m ca�ch ��y khoa�ng 160 tri��u n�m.