Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mun gi gin sc khoe iu quan trong khng phai la tm b, ma phai chu y "Tiu c"
   2009-09-16 14:36:18    CRIonline
Thanh qua nguyn cu mi cua cac chuyn gia sc khoe cho thy: Mun bao v sc khoe, iu quan trong khng phai nh quan nim truyn thng cho rng phai tm b, ma phai chu trong "Tiu c".

Trong luc s tin b cua xa hi mang n cho chung ta vn minh v vt cht, thi mt phn nao cung gy nhim cho mi trng sinh sng cua loai ngi. Khi lng thc, rau, hoa qua, nc va khng khi bi nhim nhe, thi con ngi se n va hit khi c ma khng h co cam giac, c nh vy trong thi gian dai dn n ng c man tinh. Nu nh bi nhim nghim trong, thi mt ln hoc nhiu ln hit vao nhiu cht c, se bi ng c cp tinh, nghim trong se e doa n tinh mnh.

Theo a mc ngay mt nng cao, mt cht dinh dng nao o n qua nhiu, cung tr thanh "cht c" anh hng n sc khoe. Chng han nh n qua nhiu cht pr-tit, m, ng, vitamin, nguyn t vi lng, s thc vt v.v, u co th gy ng c hoc mt cn bng dinh dng, anh hng n sc khoe. Nhng thoi quen khng tt, nh: Hut thuc la, nghin ru, hut ma tuy v.v cung u la nhng cht c anh hng n sc khoe cua con ngi.

S nghip y dc phat trin, kham bnh va k thuc tin li cung dn n tac dung phu nghim trong,phng hai ti sc khoe do thuc b, cht b va ung thuc qua liu, qua nhiu gy nn. ung nh Trung Quc co cu: "Qua b thanh c, thuc cung la c".

"Cht c" i vao c th cua con ngi thi chung ta nht inh phai "Tiu c", nu khng se nguy hai n sc khoe. Vy lam th nao tiu c ? Trc ht phai kin tri ren luyn sc khoe, giup cho s tun hoan cua mau, tng cng th cht, tng cng sc khang cua c th va tng nhanh tc bai tit cht c. Th hai la phai n ung mt cach khoa hoc, b sung dinh dng mt cach cn bng, hang ngay nn n nhiu nhng thc n giau cht s, nh: Cac loai ngu cc, rau hoa qua, bao am ai tin binh thng, co li cho vic thai cac cht cn ba va cht c trong ng tiu hoa. Th ba la chon nhng thc n khng bi nhim, trc khi n cn c theo mc nhim ra cho ky, got vo hoc boc vo, nn cai thuc la, cai nghin ma tuy, it ung ru, c gng giam bt lng cht c i vao c th. Th t la co th thng xuyn n nhng thc n co tac dung chng nhim va loc mau, nh: Tit ln, cac loai nm, xanh, rong bin, cn ty, nc hoa qua ti v.v, bao am cho mau c trong sach, giam bt nguy c mc bnh. Ngoai ra, ung nhiu nc cung co th tng nhanh tc thai cht c. Th nm la phai chu y bao v mi trng, tranh hoc giam bt nhim mi trng, tao cho chung ta mt mi trng sng sach ep.