Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng iu cn chu y bao v da
   2009-08-12 15:32:01    cri
Ban co bit khng co nhiu bin phap ban cho la bao v sc khoe, nhng thc ra khng khoa hoc. Trong thi gian ngn, bin phap khng khoa hoc khng anh hng da cua ban cho lm, nhng lu ngay ban se phat hin, da de cua minh khng c min mang nh trc, ma thu pham lam hai da lai chinh la ban thn minh.

Cach lam khng khoa hoc th nht la, sau khi ra mt, chung ta thng ly khn mt lau cho kh.

Dung khn mt lau i lau lai trn lp da mm mai, khng nhng gy tac hai ma con kich thich da, khin da bi nhn va lai vi khun trn da. iu cang ang s la, nu trn mt ban co trng ca, lai thng xuyn dung khn mt lau se lam v trng ca, nh vy, cac vi khun trong trng ca se dinh vao khn mt, sau o khn mt lau n u vi khun se lan n o, trng ca trn mt rt kho ma khoi hn c.

Bin phap chinh xac la: Sau khi ra mt, nn dung khn mt hoc giy thm kh nc.

Bin phap khng khoa hoc th hai la bui sang ra mt chi cn dung nc la la c, bi vi ti hm trc a dung sa ra mt.

Thc ra sang ngu dy trn mt da co m hi va cht nhn, cung co lp da thoai hoa c san sinh trong khi trao i cht. Ngoai ra, vo chn va khn trai gi cung co nhiu vi khun, bui bm v.v dinh ln mt, ma chi dung nc la ra mt thi lam sao ma sach c ? Nu nh khng ra sach bui bm, sau o lai hoa trang, thi rt d lam tc va vim l chn lng, gy tac hai cho da.

Vi vy, bui sang dung sa ra mt la bc u tin bao v da, trong khi lam sach da, con co th b sung u thuy phn cho da, khin cho chung ta cam thy d chiu, da de mm mai, thoai mai.

Th ba la co nhiu ngi sau khi ra mt lam vic nay vic kia ri mi bi kem dng da.

Mi khi ra mt it nhiu cung anh hng n lp m trn mt da, ma sau khi ra mt, cang lu da cang kh. Vi vy, sau khi ra mt phai bi kem dng da ngay, ma sau khi ra mt da chng khac nao ming mut, rt d ngm, la luc dng da thich hp nht. Vi vy, kin nghi ban sau khi ra mt 3-5 phut nhanh chong va kip thi dng da.