Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng Long Vinh , t ni heo lanh tin ra th gii
   2009-04-30 12:50:07    cri

Nghe Online

Tn tui ng Long Vinh lun gn lin vi tin trinh Trung Quc ra nhp T chc thng mai Th gii, la ai din am phan Trung Quc ra nhp T chc thng mai Th gii, mt thi Trung Quc ai cung bit tn ng. Mc du a s ngi Trung Quc cho rng, tham gia Ma-ra-tng Trung Quc ra nhp T chc thng mai Th gii la im sang nht trong cuc i cua ng Long Vinh , nhng i vi ca nhn ng Long Vinh ma noi, ng vn con tip tuc hoat ng trn Vu ai Th gii.

ng Long Vinh sinh nm 1943 tai Trng Sa tinh H Nam, ln ln tinh Quy Chu, ng t cho minh la a tre ngheo kho vn ln t vung sn cc.

Lp ngi chung ti tng bi oi, chiu rt nhiu gian kho. Chung ti n khng no, nn phai nu bi Ng n. Do o sau nay c ngi thy mui bi Ng la cam thy bun nn.

Nhng rt may mn, ng khng sut i sng trong rng nui, ma tng bc tin ra Th gii.

Tt ca u do ng "Chuyn khoa". Khi hoc ai hoc Quy Chu, ng Long Vinh nguyn hoc Khoa Trung vn, nhng trc s khuyn bao cua giao vin, ng a chuyn sang hoc Anh vn.

Thy giao day ting Anh bit ti ting Anh kha, lai thich vn hoc, thy giao bao ti nu hoc ting Anh thi co th xem nguyn ban tac phm ni ting cua William Xch-xpia va Charles ich-ken, nh th rt co li i vi vic nghin cu vn hoc. Th la ti theo hoc khoa ting Anh, sau nay Anh vn a tr thanh cng cu quan trong nht cua cuc i ti, cung khin ti a phat huy tac dung trn Vu ai quan trong trong trin khai s nghip cua minh sau nay.

Bi vi hoc ting Anh, tt nghip ai hoc nm 1965, ng c phn cng lam vic B hp tac mu dich kinh t i ngoai Trung Quc --- La mt trong nhng c quan cn nhn tai ngoai ng nht luc by gi.

Vn la vi u th ting Anh, nm 1973, ng Long Vinh a c i lu hoc phng Ty t u sau khi Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa ra i, hoc Khoa Kinh t Quc t Hoc vin Kinh t Ln-n Anh.

Nm 1978, Trung Quc bt u thc hin cai cach m ca, ng Long Vinh c c ti lam vic tai Tru s Lin Hp Quc Niu-ooc. Sau o bay nm lin, ng lam qua cng tac phin dich trong oan ai biu Trung Quc, cung tng am nhim chc vu quan chc cua C quan Khai thac k hoach Lin Hp Quc. Cung lam vic vi nhn vin cua my chuc nc, khng nhng phong phu s tng trai cua ng, ma con lam cho ng hoc c cach quan sat vn vi tm nhin quc t.

Mi khi am phan vi nhn vin cua my chuc nc, ti u tim hiu trc lich s va vn hoa cua nc o, nghin cu tinh cach cua ai din am phan nay, nh th trao i, am phan se tranh khoi khng it chng ngai v vn hoa, tinh cach, thm chi hinh thai y thc, co th trin khai i su am phan vn cu th.

Nm 1992, ng Long Vinh vi cng vi vu trng Vu Quc t B Mu dich i ngoai Trung Quc tham gia oan am phan Trung Quc khi phuc ia vi Nc sang lp hip inh chung v thu quan va thng mai, luc y, Trung Quc a tin hanh am phan 6 nm v vn nay.

Trung Quc nguyn la mt trong nhng nc sang lp Hip inh chung v thu quan va thng mai, nhng thang 3 nm 1950, Chinh quyn ai Loan a phi phap vi danh nghia Trung Quc "Rut ra" khoi Hip inh Chung v thu quan va thng mai. Nm 1986, Trung Quc gi n ln T chc nay, yu cu khi phuc vi th cua nc sang lp. Sau khi bt u am phan nhng vn tng quan, nhng lun ngng tr khng co tin trin, nguyn nhn la Trung Quc tuy a tin hanh cai cach my nm, nhng vn khng tha nhn minh phat trin kinh t thi trng. Nm ng Long Vinh bt u tham gia am phan thi tinh hinh xut hin chuyn bin mi --- Trung Quc cui cung a bay to ro cn phat trin Kinh t thi trng Xa hi chu nghia.

1 2