Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  u Dng T Vin nha khoa hoc iu hanh cng trinh thm do Mt Trng Trung Quc
   2009-09-10 16:11:27    CRIonline
Vin si u Dng T Vin la nha hoa hoc thin th va hoa hoc ia cu ni ting trong va ngoai nc. ng sinh thang 10 1935 tai tinh Giang Ty Trung Quc. Nm 1960 tt nghip nghin cu sinh tai Vin nghin cu ia cht thuc Vin ham lm khoa hoc Trung Quc. Sau khi tt nghip ng lai Vin nghin cu khoa hoc trong thi gian dai. Bt u t nm 1966 ng am nhim chc vu can b lanh ao cua Vin nghin cu hoa hoc ia cu cua Vin ham lm khoa hoc Trung Quc; nm 1991 1993 la cuc trng Cuc khoa hoc tai nguyn mi trng Vin khoa hoc ham lm Trung Quc; nm 1991 c bu lam vin si Vin ham lm khoa hoc Trung Quc. Hin nay la nghin cu vin Vin nghiu cu hoa hoc ia cu Vin ham lm khoa hoc Trung Quc, nha khoa hoc iu hanh cng trinh thm do Mt Trng Trung Quc.

Khi hoc trung hoc, ng u Dng T Vin co hng thu ln i vi thin vn hoc. Ti mua he, ng nhin cac vi sao trn tri, thng xut hin cu chuyn v "Ngu Lang Chc N" va "chi Hng ln mt trng" trong u ng lun suy nghi s huyn bi trong o.

Vin si u Dng T Vin co kha nhiu hng thu, ng rt thich oc sach, t khoa hoc t nhin n khoa hoc xa hi, nht la nhng sach vin tng co y tng c ao va truyn kim hip. Mit mai suy nghi, gioi v tng kt tri tu cua ngi khac la bi quyt oc sach cua ng, va ap dung mt cach linh hoat trong thc tin nghin cu khoa hoc.

ng u Dng T Vin ht sc coi trong vic ao tao nhn tai. ng cho rng nhn tai va thanh qua la thng nht, khng th tach ri. ng nhn manh Vin nghin cu hang u phai co thanh qua nghin cu hang u, co nhn tai hang u. Bi vy, ng thng danh thi gian t cng vic bn rn bao cao khoa hoc cho cac can b nghin cu, giang day ly thuyt mi, t tng mi v linh vc hoa hoc ia cu nhm nng cao trinh ly thuyt cua cac can b khoa hoc; ng ich thn chi ao nghin cu sinh thac si, nghin cu sinh tin si va trn tin si hoan thanh lun an va nghin cu khoa hoc, ng a ao tao ra 40 thac si, tin si va trn tin si cho nha nc.

ng yu cu rt cao i vi hoc sinh va cac can b nghin cu khoa hoc tre, yu cu ho phai co c s vng chc; gioi v suy nghia, co sc sang tao, co sang kin; nng cao trinh trong thc tin, nng cao kha nng phn tich, tng hp va trinh bay. ng thng kt hp con ng nghin cu khoa hoc cua minh, t chc toa am v phng phap nghin cu khoa hoc vi cac can b khoa hoc tre, ng noi : "Ti cho rng iu co y nghia quyt inh trong vic nghin cu khoa hoc khng phai la cac thit bi tt, cung khng phai la co u oc thng minh hay khng, ma la s dung u oc nh th nao" ; "i vi nhng b mn kha chin mui, cac bc tin bi a xy dng b khung tt, thm chi a rt y u, chung ta kho co th b sung thm c. Chung ta phai phn u xy dng b khung mi, m ra nhng con ng mi." Nhng li n t ay long, khng phai giao thuyt a lam cho ng gianh c s tn kinh va yu mn cua cac can b nghin cu khoa hoc tre.

Thang 3-2003, Cuc hang khng vu tru Trung Quc tuyn b Trung Quc chinh thc khi ng cng trinh thm o mt trng mang tn "cng trinh chi Hng", vin si u Dng T Vin a tich cc tham gia va chi ao xy dng muc tiu ngn han va quy hoach dai han cua cng trinh thm do mt trng Trung Quc, tr thanh nha khoa hoc iu hanh cua cng trinh thm do Mt Trmg Trung Quc.

Thang 10 nm 2007, Trung Quc phong thanh cng v tinh thm do Mt Trng u tin "Hng Nga -1".