Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Phung Khang - ngi t nn mong cho vic nghin cu tinh toan hoc hin ai cua Trung Quc
   2009-09-03 14:29:27    cri
Phung Khang (1920 - 1993), nha toan hoc, nha toan hoc ng dung va tinh toan. La ngi t nn mong cho vic nghin cu tinh toan hoc hin ai cua Trung Quc.

Phung Khang sinh nm 1920 tai thanh ph Nam Kinh tinh Giang T. Nm 1939 1944, ng hoc Hoc vin hip hoa Phuc Kin va ai hoc trung ng Trung Khanh. Trn thc t trong thi ky ai hoc ng kim hoc chng trinh chinh cua ba khoa in c, vt ly va toan hoc, c s nay co tac dung c bit i vi s phat trin cua ng trong sau nay.

Sau khi tt nghip, Phung Khang ln lt lam cng tac day hoc va nghin cu tai ai hoc Phuc an, ai hoc Thanh Hoa va Vin han lm khoa hoc Trung Quc. Nm 1951 1953 i Lin X chuyn tu.

Nm 1957 1978, Phung Khang lam nghin cu vin Vin nghin cu ky thut tinh toan Vin han lm khoa hoc Trung Quc, hng nghin cu khoa hoc cua ng chuyn sang toan hoc ng dung va tinh toan hoc. Nm 1980 ng c bu lam vin si Vin han lm khoa hoc Trung Quc.

Nm 1957, theo quy hoach phat trin khoa hoc 12 nm cua nha nc, Trung Quc cn phai lp ch trng linh vc nghin cu va ng dung may tinh in t, Phung Khang t Vin nghin cu toan hoc Vin han lm khoa hoc Trung Quc chuyn n Vin nghin cu ky thut tinh toan mi thanh lp, tham gia cng tac sang lp ky thut tinh toan va tinh toan hoc Trung Quc.

Trc nm 1957, Phung Khang chu yu nghin cu toan hoc c ban. Cui thp nin 50 u thp nin 60, tinh toan hoc cua Trung Quc mi ct bc khng lu, trong tinh hinh cach bit vi bn ngoai, Phung Khang dn mt nhom can b khoa hoc t thc tin n ly lun, lai t ly lun n thc tin phat trin con ng thanh cng cua tinh toan hoc Trung Quc. Tinh toan hoc la mt b mn khoa hoc co tinh ng dung rt manh ni ln cung vi s xut hin cua may tinh in t, cn phai bit bi canh ng dung thc t va kin thc khoa hoc lin nganh. Phung Khang co c s vng chc va kin thc uyn bac trong linh vc vt ly va toan hoc, ong vai tro quan trong trong vic chi ao cng tac nghip vu cho ng trong linh vc tinh toan hoc.

Phung Khang kin thc uyn bac, trong cac linh vc vt ly, toan hoc, khoa hoc may tinh u co kin thc su rng. Trong vic nghin cu khoa hoc, ng u co th phat hin va nm bt nhng tai co trin vong phat trin rng ln trong ly lun va ng dung, nu ra t tng va cach nhin c ao, va giai quyt nhng kho khn cu th bng kin thc va ky nng c ban vng chc, m ra phng hng mi, con ng mi mt cach thanh cng, khai thac nhiu linh vc co y nghia thc t quan trong.

Trong cng tac nghin cu khoa hoc, ng xng ly lun kt hp vi thc t va thai nghim chinh i vi khoa hoc. ng khng chut cu tha trn vn ly lun, i vi mi phng phap tinh toan u kim nghim qua tinh toan thc t, i vi nhng phng phap tinh toan tt qua kim nghim u n lc ph bin s dung, lam cho no tr thanh sc san xut. ng khng nhng gng sc thc hin, ma con yu cu cac can b nghin cu khoa hoc cung lam nh vy.

V vic ao tao nhn tai, phung Khang lun ht sc coi trong, cung rt yu thich nhn tai, c gng tao mi trng trng thanh cho cac can b tre. ng yu cu rt nghim i vi lp tre, sau khi chi ra phng hng thi cho ho t minh i thc hin, cho ho n co sat trn tuyn u khoa hoc.